Bærekraft i frisør- og hudpleierfaget

Norges første høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraft for frisører og hudpleiere.
Søk her!

Frisør- og hudpleierfaget har en stor påvirkning på samfunnet, og det er viktig å ta ansvar for å minimere påvirkningen på miljøet. Studie bærekraft i frisør- og hudpleierfaget handler om å fokusere på økonomi, miljø og sosiale forhold, og støtte bærekraftsmålene satt av FN. Frisører og hudpleiere bidrar til å redusere fotavtrykk og tar et etisk samfunnsansvar ved å bruke bærekraftige produkter, redusere energiforbruket og resirkulere avfall, materialer og verktøy. Frisør- og hudpleierbransjen gjør allerede mye innenfor det sosiale perspektivet ved bærekraft som opplæring og sikre arbeidsplasser. 

Som student i dette studiet vil du lære deg å bruke ulike verktøy som kan hjelpe deg i gang ved å tenke og gjennomføre bærekraftig arbeid i din salong. Dette studiet passer om du er ansatt eller leder. Denne bransjen trenger omstillingsdyktige og fleksible yrkesutøvere som kan håndtere uforutsette handlinger, tenke nytt, like utfordringer og tilpasse seg i takt med samfunnsutviklingen. 

Ønsker du mer informasjon om studiet kan du ta direkte kontakt med prosjektleder for studiet, Kjersti Terese Steinlund på e-post: kjerstiste@afk.no 

Opptaksinformasjon

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende frem til studiestart.  Informasjon om søknadsfrist og oppstart kommer.

Oppbygging og arbeidsformer  

Studiet består av 1 emne som gir 10 studiepoeng. Studiet organiseres som 100% nettbasert. Det vil være ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper, 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Denne utdanningen vil bidra til livslang læring og oppfylle kompetansebehovet innenfor bærekraft i frisør og hudpleier bransjen. Dette vil resultere til økt kundegrunnlag og inntjening i din salong. Studiet vil også bidra til nettverksbygging med studenter fra hele Norge, som kan være med på å øke din egen og andres kompetanse.  

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav  

Dette kravet må oppfylles:  

a) Bestått videregående opplæring med svennebrev i frisørfaget 

b) Søkere som ikke fyller kravene og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Godkjent svennebrev/ yrkesfaglig opplæring 

  • Frisørfaget 
  • Hudpleie 

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader. De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.