Kommunikasjon i frisør- og hudpleierfaget

Denne videreutdanningen gir spisskompetanse i kommunikasjon
for frisører- og hudpleiere.

Søk her!

 

 

Dette var Norges første høyere yrkesfaglig utdanning innen kommunikasjon for frisører og hudpleiere.

Studiet har et omfang på 10 studiepoeng med en varighet på 14 uker, og en avsluttende eksamen. Studiet er 100% nettbasert med faste undervisningsdager hver uke.

Frisører og hudpleiere bruker mange ulike verktøy i sin bransjeutøvelse, og et av de aller viktigste verktøyene er kommunikasjon. Med dette studiet vil du lære å bruke kommunikasjon som et verktøy innenfor veiledning, samhandling og i salgsprosessen. Du vil også få trent dine ferdigheter på hvordan man bygger gode relasjoner til kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Det legges vekt på etikk og moral, hvilket menneskesyn og verdioppfatning man har som yrkesutøver. Du vil også bli bevisst på dine holdninger og taushetspliktens etiske sider. Å opprettholde kunnskap om kommunikasjon i yrker som stadig er i endring er med på å ivareta bedrifters og samfunnets kompetansebehov.

Denne bransjen trenger omstillingsdyktige og fleksible yrkesutøvere som kan håndtere uforutsette handlinger, tenke nytt, like utfordringer og tilpasse seg i takt med samfunnsutviklingen.

Ønsker du mer informasjon om studiet kan du ta direkte kontakt med Prosjektleder for studiet, Kjersti Terese Steinlund på e-post: kjerstiste@viken.no

Lokale opptak

Ingen planlagt oppstart for øyeblikket.

Opptakskrav 

Dette kravet må oppfylles: 

a)Bestått videregående opplæring med svennebrev i frisørfaget

b) Søkere som ikke fyller kravene og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Relevante svennebrev/ yrkesfaglig opplæring

  • Frisørfaget
  • Hudpleie

Oppbygging og arbeidsformer 

Studiet består av 1 emne som gir 10 studiepoeng. Studiet organiseres som 100% nettbasert. Det vil være ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper,

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne utdanningen vil bidra til livslanglæring og oppfylle kompetansebehovet innenfor kommunikasjon i frisør og hudpleier bransjen. Dette vil resultere til økt kundegrunnlag og inntjening i din salong. Studiet vil også bidra til nettverksbygging med studenter fra hele Norge, som kan være med på å øke din egen og andres kompetanse.

Studiekostnader

Studiet er finansiert gjennom eksterne midler fra bransjeprogram. Studentene vil kun bli fakturert semesteravgift for studiested med samskipnad, ikke særutlegg. I tillegg kommer kostnader nødvendig utstyr som PC, hodetelefoner og liknende. 

Se oversikten over studiekostnader her.

Informasjon med forbehold om endringer.