Kulturbygging i frisør- og hudpleierfaget

NYHET! Oppstart høsten 2024.
Norges første høyere yrkesfaglig utdanning innen kulturbygging for frisører og hudpleiere!
Studiet er 100% nettbasert med faste undervisningsdager hver uke.
Søk her!

SØK HER!

 

Bilde

Kultur er et resultat av møte mellom mennesker og en rekke bevisste valg. Dette studie vil gjøre deg i bedre stand til å jobbe systematisk med kultur, relasjoner og team i din salong. Studiet tar for seg de viktigste møtene mellom kolleger, kunder og samarbeidspartnere, og hvordan samspillet og kommunikasjonen bidrar til å bygge en god kultur. Som student skal man også lære hvordan du som yrkesutøver kan forstå deg selv, dine kolleger og ledelse bedre, og hvordan samspillet mellom dere kan bygge et inkluderende team i din salong. 

Emnet er delt inn i to temaer hvor tema 1 handler om temarelasjoner og tema 2 om arbeidsmiljøforskrift og etikk. Emnet har et omfang på 10 studiepoeng. Emnet organiseres rent nettbasert som gjennomføres på deltid, over 14 uker. 

Denne bransjen trenger omstillingsdyktige og fleksible yrkesutøvere som kan håndtere uforutsette handlinger, tenke nytt, like utfordringer og tilpasse seg i takt med samfunnsutviklingen. 

Ønsker du mer informasjon om studiet kan du ta direkte kontakt med Prosjektleder for studiet, Kjersti Terese Steinlund på e-post: kjerstiste@afk.no 

Lokale opptak 

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende frem til studiestart.  

Søknadsfrist: 16.august (Vi tar inn søknader fortløpende - så søk så tidlig som mulig)
Oppstart: 26. august
Nettundervisning skjer hver mandag 08.00-11.00, annenhver onsdag oddetalls uker 18.00-21.00.
Lengde: 14 uker
 

Opptakskrav  

Dette kravet må oppfylles:  

a)Bestått videregående opplæring med svennebrev i frisørfaget 

b) Søkere som ikke fyller kravene og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Relevante svennebrev/ yrkesfaglig opplæring 

  • Frisørfaget 
  • Hudpleie 

Oppbygging og arbeidsformer  

Studiet består av 1 emne som gir 10 studiepoeng. Studiet organiseres som 100% nettbasert. Det vil være ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper, 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Denne utdanningen vil bidra til livslanglæring og oppfylle kompetansebehovet innenfor kulturbygging i frisør og hudpleier bransjen. Dette vil resultere til økt kundegrunnlag og inntjening i din song. Studiet vil også bidra til nettverksbygging med studenter fra hele Norge, som kan være med på å øke din egen og andres kompetanse. 

Studiekostnader 

Studiet er finansiert gjennom eksterne midler fra bransjeprogram. Studentene vil kun bli fakturert semesteravgift for studiested med samskipnad, ikke særutlegg. I tillegg kommer kostnader nødvendig utstyr som PC, hodetelefoner og liknende.  

Se oversikten over studiekostnader her. 

Informasjon med forbehold om endringer.