Digital kundereise i frisør- og hudpleierfaget

NYHET! Oppstart høsten 2024. Norges første høyere yrkesfaglig utdanning innen digital kundereise for frisører og hudpleiere. Studiet er 100% nettstudie over 14 uker.
Søk her!

SØK HER!

Digitalisering har forandret hvordan salonger driver virksomhet og hvordan kundene interagerer med dem. For frisør- og hudpleierfaget har digitalisering ført til økt effektivitet, forbedret kundeopplevelse og bedre markedsføring. Dette studiet er utformet for å hjelpe og bevisstgjøre frisører og hudpleiere med å navigere i den digitale verden og lære hvordan de kan bruke digitale verktøy for å forbedre den digitale kundereisen og styrke merkevaren sin. 

Som student i dette studiet vil du lære hvordan kundene bruker digitale kanaler til å finne og kommunisere med frisører og hudpleiere. Og hvordan du kan optimalisere alle trinnene i kundereisen fra søk etter tjenester, til bestilling og tilbakemelding. Studiet tar også for seg hvorfor merkevarebygging alltid har vært en viktig del av frisør- og hudpleierfaget, og hvordan du kan bygge og styrke merkevaren din på nett. På denne måten vil du som student få innsikt og økt kunnskap om hvordan du kan styrke den sømløse kundeopplevelsen på nett. 

Denne bransjen trenger omstillingsdyktige og fleksible yrkesutøvere som kan håndtere uforutsette handlinger, tenke nytt, like utfordringer og tilpasse seg i takt med samfunnsutviklingen. 

Ønsker du mer informasjon om studiet kan du ta direkte kontakt med prosjektleder for studiet, Kjersti Terese Steinlund på e-post: kjerstiste@afk.no 

Opptaksinformasjon 

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende frem til studiestart - Søk så tidlig som mulig. 

  • Søknadsfrist: 16. august
  • Oppstart: 3.september 2024
  • Undervisningsdager: Tirsdag morgen kl. 08.30-11.30, annenhver torsdag kveld i oddetallsuker kl. 18.00-21.00
  • Lengde: 14 uker. 

Oppbygging og arbeidsformer  

Studiet består av 1 emne som gir 10 studiepoeng. Studiet organiseres som 100% nettbasert. Det vil være ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper, 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Denne utdanningen vil bidra til livslanglæring og oppfylle kompetansebehovet innenfor digital kundereise i frisør og hudpleier bransjen. Dette vil resultere til økt kundegrunnlag og inntjening i din virksomhet. Studiet vil også bidra til nettverksbygging med studenter fra hele Norge, som kan være med på å øke din egen og andres kompetanse. 

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav  

Dette kravet må oppfylles:  

a)Bestått videregående opplæring med svennebrev i frisørfaget 

b) Søkere som ikke fyller kravene og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Relevante svennebrev/ yrkesfaglig opplæring 

  • Frisørfaget 
  • Hudpleie 

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader. De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.