Parkering Kongsberg

Studentene ved Fagskolen kan parkere i Skauløkka parkeringshus for 500kr i måneden ved månedsabonnement.
På dags- og timesparkering (for studentene uten abonnement) gis det 33% rabatt på ordinær parkeringstakst.
skauløkka parkeringshus

Generell informasjon om parkeringsbestemmelser og priser:

  • Parkering i Skauløkka Krona P-Hus Kongsberg er avgiftsbelagt hele døgnet. Minstetakst: 22 kr,-

  • Månedsleie: Pris for månedsleie: 500kr per måned. 

  • Som student kan du få rabatt på dag- og timeparkering i Skauløkka parkeringshus. Ønsker du dette, sender du en melding i Teams til Ann-Kristin Bredal-Thorsen Torstensen (annkristit), meldingen må inneholde e-postadressen din. Lenke for videre registrering for rabatt, blir da sendt til deg fra ONEPARK.