Informasjon om helse- og oppvekst studier - studiested Kongsberg

På denne siden finner du informasjon om undervisning og samlinger for studiene: Barn med særskilte behov og observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten.

Under kan du lese mer om når undervisningen starter for hvert studie.

Barn med særskilte behov 1. klasse

Studiestart er i uke 33. Info om studiestart finner du her

Undervisning:
Fysisk undervisning på torsdager kl. 15:55-21:00. 

Første undervisningsdag er 24. august. 

Klasserom på Krona: 2214

Emneoversikt:
Uke 34-44:
Emne 1 - Felles grunnlagsemne

Uke 45-5:   
Emne 2 - Pedagogikk og didaktikk

Uke 6-19:   
Emne 3 - Helsefremmende og forebyggende arbeid

Uke 20-24:
Emne 4 - Barn og unge med særskilte behov (emnet fortsetter i neste skoleår)

Barn med særskilte behov 2. klasse

Undervisning:
Fysisk undervisning på tirsdager kl. 15:55-21:00. 

Første undervisningsdag er 22. august. 

Klasserom på Krona: 2214

Emneoversikt:
Uke 34-38, 2-8:
Emne 4 - Barn og unge med særskilte behov (fortsettelse fra forrige skoleår)

Uke 10-22:
Emne 5 - Hovedprosjekt. Presentasjon uke 21-22.

Uke 39-1:
Emne 6 - Praksis

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten 1. klasse

Studiestart er i uke 33. Mer informasjon finner du her

Undervisning:
Studiet har nettundervisning og fysisk undervisning annenhver torsdag. Se samlet oversikt under.

Fysisk undervisning: 
Annenhver torsdag kl. 08:15:10-14:50. 

Første undervisning er fysisk torsdag 24. august. 
Klasserom på Krona: 1202 (uke 34, 36). 2214 f.o.m. uke 38

Nettundervisning:
Annenhver torsdag kl. 09:10-13:55.

Emner:
Uke 34-45 Observasjons- og vurderingskompetanse 
Uke 47-6   Kronisk sykdom
Uke 8-21   Demens

Samlet oversikt:

N: Nett
F: Fysisk
E: Eksamen 

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten 2. klasse

Undervisning:
Studiet har nettundervisning og fysisk undervisning annenhver tirsdag. Se samlet oversikt under.


Fysisk undervisning:
Annenhver tirsdag kl. 15:00-21:00. (unntak uke 34 og 35 som begge er fysisk)

Første undervisning er fysisk tirsdag 22. august.
Klasserom på Krona: 2239

Nettundervisning:
Annenhver tirsdag kl. 15:55-20:05.

 

Emner:
Uke 34-44 Smittevern og hygiene
Uke 46-5   Hverdagsrehabilitering
Uke 7-20   Velferdsteknologi

Samlet oversikt:

N: Nett
F: Fysisk
E: Eksamen