Informasjon om helse- og oppvekst studier - studiested Kongsberg

På denne siden finner du informasjon om undervisning og samlinger for studiestart 2024. Finn ut når undervisningen starter og emneoversikt.

Undervisning:

Fysisk undervisning på tirsdager kl. 08:15-13:55. 
Første undervisningsdag er 20. august
Klasserom på Krona: Info kommer.
 

Emneoversikt: 

Uke 34-44:
Emne 1 - Etikk, samhandling og kommunikasjon 

Uke 45-10:   
Emne 2 - Helsefremmende og forebyggende arbeid

Uke 12-24:   
Emne 3 - Praksis

 

Studiestart er i uke 33. Info om studiestart finner du her

Undervisning:
Fysisk undervisning på tirsdager kl. 15:55-21:00. 
Første undervisningsdag er 20. august. 
Klasserom på Krona: Info kommer.

Emneoversikt:
Uke 34-44:
Emne 1 - Felles grunnlagsemne

Uke 45-5:   
Emne 2 - Pedagogikk og didaktikk

Uke 6-19:   
Emne 3 - Helsefremmende og forebyggende arbeid

Uke 20-23:
Emne 4 - Barn og unge med særskilte behov (emnet fortsetter i neste skoleår)

Undervisning:
Fysisk undervisning på torsdager kl. 15:55-21:00. 
Første undervisningsdag er 22. august
Klasserom på Krona: Info kommer.

Emneoversikt:
Uke 34-38, 1-8:
Emne 4 - Barn og unge med særskilte behov (fortsettelse fra forrige skoleår)

Uke 10-22:
Emne 5 - Hovedprosjekt. Presentasjon uke 21-22.

Uke 39-51:
Emne 6 - Praksis

Studiestart er i uke 33. Mer informasjon finner du her

Undervisning:
Studiet har nettundervisning og fysisk undervisning annenhver mandag. Se samlet oversikt under.

Fysisk undervisning: 
Annenhver mandag kl. 08:15 - 14:50. 
Første undervisning er fysisk mandag 19. august
Klasserom på Krona: Info kommer.

Nettundervisning:
Annenhver mandag kl. 09:10-13:00.

Emner:

Observasjons- og vurderingskompetanse 

Kronisk sykdom

Demens

N: Nett
F: Fysisk
E: Eksamen 

Undervisning:
Studiet har nettundervisning og fysisk undervisning annenhver torsdag. Se samlet oversikt under.

Fysisk undervisning:
Annenhver torsdag kl. 08:15-14:50. 
Første undervisning er fysisk torsdag 22. august.
Klasserom på Krona: Info kommer.

Nettundervisning:
Annenhver torsdag kl. 09:10-13:55.

Emner:

Smittevern og hygiene

Hverdagsrehabilitering

Velferdsteknologi

N: Nett
F: Fysisk
E: Eksamen