Materialdesign og produktutvikling

Nye materialer i kompositt og plast erstatter metaller i økende grad. Bil- og luftfartsindustri leder utviklingen, men også maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg benytter stadig mer slike materialer.

Teknologiindustrien i Norge har stort behov for arbeidskraft med kompetanse på dette fagfeltet og har bidratt både i utviklingen av dette heltidsstudiet og til Fagskolen i Vikens moderne komposittlab i Kongsberg. Her finnes autoklave og fryserom for preimpregnerte fibermatter, vakumanlegg for både vakumbagging og vakuminfusjon. I laboratoriet er også et eget kjemikalierom for oppbevaring av forskjellige typer resiner til de fleste støpeprosesser i tillegg til et sliperom for bearbeiding av de ferdige materialer. Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv også gjennom hele studiet i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og benytter deres kompetanse med gjesteforelesere. 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller 

b) Søkere som ikke fyller kravene a og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Finmekanikerfaget
 • Grafisk emballasjefaget
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Ortopediteknikkfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Støperifaget
 • Sveisefaget
 • Termoplastfaget
 • Trykkerfaget
 • Verktøymakerfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av elleve emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt. I emne 10 spesialiserer du deg på kompositt eller polymer.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Prosjekt og kvalitetsledelse  
5. Grunnlagsemne konstruksjon   
6. Grunnlagsemne materialkunnskap  
7. Automatisering og energiteknikk
8. Logistikk 
9. Produksjon og vedlikehold  
10. Spesialisering i kompositt
11. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg muligheter for jobb som faglig leder i industrien med arbeidsoppgaver som produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester. Studiet gir også et godt utgangspunkt for å etablere egen virksomhet. 

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.