Bilteknikk

Uten bilen stopper Norge, uansett energikilde. Bilindustrien er inne i en kraftig utvikling, kravene til teknisk standard og vedlikehold øker, og det samme gjør bilbransjens etterspørsel etter kompetanse. Med dette nettstudiet på Tinius Olsen kan du bli administrativ leder eller verkstedsleder.


Høyere krav til teknisk standard på kjøretøyene våre betyr mer arbeid for bilverkstedene og større behov for mer kvalifisert personell og ledelse. Bilfag, elektrofag, planlegging, ledelse, logistikk og verksteddrift står sentralt i studiet. I tillegg får du kunnskaper innen økonomi og markedsføring. Bilteknikk gir deg både generell kompetanse i bilfag og en generell teknisk utdanning som verkstedbransjen trenger. Offentlige etater, som f.eks Biltilsynet, har også behov for teknisk personell, og du kan også bli lærer i yrkesfag på videregående skole.  

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen kjøretøytekniske fagretninger fra teknikk og industriell produksjon. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av tolv emner som gir til sammen 120 studiepoeng: Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Lokalt valgte emner  
5. Kjemi og miljø 
6., Prosjekt og kvalitetsstyring  
7. Lokal tilpasning ledelsesemne  
8. Grunnlagsemne 
9. Verksteddrift og logistikk m/faglig ledelse
10. Bilteknikk m/faglig ledelse
11. Lokal tilpasning/fordypning
12. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Biltekniker med fagbrev tilfredsstiller kompetansekravene til både teknisk og administrativ leder i en bilbedrift eller jobb ved Statens Vegvesen -biltilsynet. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.