Mekatronikk

Moderne produktutvikling og produksjonsteknikk trenger fagfolk som jobber tverrfaglig for å løse komplekse arbeidsoppgaver. Mekatronikk kombinerer mekanikk, elektronikk og datateknikk og rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.


Fagskolen i Viken, Kongsberg ligger midt i et av landets mest avanserte industrimiljøer og tilbyr denne utdanningen både som heltids- og nett- og samlingsbasert studium. Skolen har topp moderne prototypelab, elektrolab, 3D-modelleringslab, materialteknisk lab, robotreguleringslab og datalaber med utstyr for å øve på alle sektorer innen mekatronikk.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon som for eksempel aluminiumskonstruktør, CNC-operatør, fagoperatør i polymerkompositt/ produksjonsteknikk/ termoplast, finmekaniker, dimensjonskontrollør, industriell overflatebehandler, industrimekaniker, NDT-kontrollør, industrimontør, industrioppmåler, vikler, brønnoperatør, automatiker, motormekaniker, elektriker, plastmekaniker, platearbeider, verktøymaker, energioperatør. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygget opp tolv emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1. Yrkesrettet kommunikasjon
2. Realfag (matematikk og fysikk)
3. LØM
4. Lokalt valgte emner
5. Kjemi og miljø
6. Prosjekt og kvalitetsstyring
7. Lokal tilpasning ledelsesemne
8. Grunnlagsemne
9. Mekatronikkstyringer med faglig ledelse
10. Mekatronikkdesign og produksjon m/faglig ledelse
11. Hovedprosjekt
12. Lokal tilpasning fordypning

Kompetanse og jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til stillinger som leder i bedrifter med arbeidsoppgaver innenfor produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester og etablering av egen virksomhet innen mekatronikk og produksjon.