Mekatronikk

Moderne produktutvikling og produksjonsteknikk trenger fagfolk som jobber tverrfaglig for å løse komplekse arbeidsoppgaver. Mekatronikk kombinerer mekanikk, elektronikk og datateknikk og rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

Utstyr og produkter som tidligere var helt mekaniske, utnytter i dag de mulighetene som et samspill av elektronikk, datateknikk, mekanikk, maskinlæring og kunstig intelligens åpner for. Mekatronikk er en flerfaglig utdanning som kombinerer alle disse fagområdene, og som skal gi en flerfaglig forståelse. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

Dette studiet kan tas på studiested Kongsberg og Fredrikstad- på heltid, deltid eller som nett og samlingsbasert.

Neste oppstart: Høst 2024

NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023. Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024. 
 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygget opp tolv emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

 1. Yrkesrettet kommunikasjon
 2. Realfag (matematikk og fysikk)
 3. LØM
 4. Lokalt valgte emner
 5. Kjemi og miljø
 6. Prosjekt og kvalitetsstyring
 7. Lokal tilpasning ledelsesemne
 8. Grunnlagsemne
 9. Mekatronikkstyringer med faglig ledelse
 10. Mekatronikkdesign og produksjon m/faglig ledelse
 11. Hovedprosjekt
 12. Lokal tilpasning fordypning

Kompetanse og jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til stillinger som leder i bedrifter med arbeidsoppgaver innenfor produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester og etablering av egen virksomhet innen mekatronikk og produksjon.

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Relevant treårig yrkesfaglig opplæring, eller 
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Godkjente fagbrev

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Avionikerfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Grafisk emballasjefaget
 • Heismontørfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrioppmålingsfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Termoplastfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Trykkerfaget
 • Verktøymakerfaget
 • Viklerfaget
 • Vikler- og transformatormontørfaget

Relevant yrkesfaglig opplæring

 • Romteknologi

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.