Kompositt og polymer

Nye materialer i kompositt og plast erstatter metaller i økende grad. Bil- og luftfartsindustri leder utviklingen, men også maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg benytter stadig mer slike materialer.

Teknologiindustrien på Kongsberg har stort behov for arbeidskraft med kompetanse på dette fagfeltet og har bidratt både i utviklingen av dette heltidsstudiet og til Fagskolen i Vikens nye komposittlab i Kongsberg. Her finnes autoklave og fryserom for preimpregnerte fibermatter, vakumanlegg for både vakumbagging og vakuminfusjon. I laboratoriet er også et eget kjemikalierom for oppbevaring av forskjellige typer resiner til de fleste støpeprosesser i tillegg til et sliperom for bearbeiding av de ferdige materialer. Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv også gjennom hele studiet i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og benytter deres kompetanse med gjesteforelesere. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 
1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon, flystrukturmekaniker fra Elektro eller komposittbåtbygger fra Design og håndverk.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av elleve emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt. I emne 10 spesialiserer du deg på kompositt eller polymer.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Prosjekt og kvalitetsledelse  
5. Grunnlagsemne konstruksjon   
6. Grunnlagsemne materialkunnskap  
7. Automatisering og energiteknikk
8. Logistikk 
9. Produksjon og vedlikehold  
10. Spesialiseringsemner:  Spesialisering i kompositt / Spesialisering i polymer 
11. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg muligheter for jobb som leder i kompositt- og polymerindustrien med arbeidsoppgaver som produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester. Studiet gir også et godt utgangspunkt for å etablere egen virksomhet.