Praktisk lederutdanning

Ledelse har vært et naturlig fenomen i menneskelivet til alle tider. Gode fagarbeidere blir ofte tildelt en lederrolle med tilhørende krav og forventninger, men hvordan gå fra rollen som fagarbeider til leder?
Søk her!
Studenter ledelsesfaget

Gode fagarbeidere blir ofte tildelt en lederrolle med tilhørende krav og forventninger, men hvordan gå fra rollen som fagarbeider til leder?

Praktisk lederutdanning er en fleksibel lederutdanning og utviklet for deg som har noen års arbeidserfaring, og som enten allerede er leder, eller ønsker å bli leder. Gjennom studiene så utvikler du dine ferdigheter som leder, og får større innsikt i rammene du som leder har og større trygghet i utøvelse av rollen din. Målet er at du skal kunne utøve lederrollen på en trygg og positiv måte, og at du skal ha kunnskap om hvordan bidra til at organisasjonen du jobber i, offentlig eller privat, kan nå sine mål.  

Du får dypere innsikt i hvordan praktisk utøve ledelse på en positiv måte og hvilke teorier og forskning som ligger bak.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Fullført og bestått videregående opplæring og tre års yrkeserfaring, tilsvarende 100% stilling.

b) Søkere som ikke fyller kravet i a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Dersom fag- eller svennebrev mangler, kan kandidater med relevant realkompetanse på minst tre år fra aktuelle fagretninger vurderes tatt opp. Realkompetanse er beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 

Studiet består av fire hovedemner: 

  1. Trygghet i lederrollen
  2. Leders rammer
  3. Utvikling av lederrollen
  4. Hovedprosjekt

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om endringer.