Prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen

Dette studiet i prosjektledelse vil gjøre deg bedre rustet til å lede planlegging, gjennomføring og avslutning av bygg- og/eller anleggsprosjekter.
Søk her!

Bygg- og anleggsbransjen trenger flere fagarbeidere med kompetanse innen prosjektledelse. Som student vil du lære å planlegge, organisere og gjennomføre et bygg- og/eller anleggsprosjekt. Målgruppen for studiet er fagarbeidere som har, eller ønsker å ta, en lederrolle som prosjektleder eller prosjektmedarbeider i bygg- og anleggsbransjen. I utdanningen legges det vekt på praktisk og bransjespesifikk tilnærming til prosjektlederfaget, som sammen med teori og din egen faglige og praktiske bakgrunn danner grunnlaget for ditt læringsutbytte. Utdanningen vil gi deg kompetanse som skal bidra til bærekraftige løsninger og utvikling i prosjekter.

Neste oppstart: Høst 2024
 

NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023 (H23). Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024. 

Dette studiet har eget opptak for Studiested Geilo, søk opptak her ››


Oppbygging og arbeidsformer

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og består av fire emner. Du søker opptak til hele studieløpet, men kan velge å ta enkeltemner. 

Studiet organiseres på følgende måte: 

1/2-årig utdanning fordelt over 1 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger. Studiet innebærer 4 fysiske samlinger a 2 dager. Det vil si en 2-dagers samling knyttet til hvert emne. Totalt 8 fysiske dager i løpet av skoleåret. I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 

Studiet består av 4 emner:

 • Emne 1:   Prosjektforståelse, 5 stp.
 • Emne 2:   Prosjektplanlegging, 10 stp.
 • Emne 3:   Prosjektgjennomføring, 10 stp.
 • Emne 4:   Prosjektavslutning, 5 stp.

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er: 

 • Forelesninger 
 • Stedbasert undervisning 
 • Nettbasert undervisning 
 • Egenstudier 
 • Veiledning 
 • Flipped classroom 
 • Ferdighetstrening/simulering 
 • Gruppearbeid 
 • Prosjektarbeid 
 • Problembasert læring (PBL) 

Arbeidsomfang: 

Total arbeidsbelastning er anslått til 810 timer for hele studiet. Dette inkluderer lærerstyrt undervisning, veiledning, samlinger og selvstudie. 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Etter endt utdanning skal du være rustet til å jobbe som prosjektleder med å planlegge, gjennomføre og avslutte bygg- eller anleggsprosjekt av varierende størrelser. Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et arbeid eller et prosjekt. Prosjektledere skal styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt, for eksempel innen en viss tid, til en viss kostnad eller kvalitet, eller med en viss usikkerhet.  

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Alle fag-svennebrev innen følgende studieretninger:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Elektrofag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon

b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Godkjente fagbrev

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Elektrofag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.