Grunnleggende praktisk lederutdanning | Studiested Mo i Rana

Gode fagarbeidere blir ofte tildelt en lederrolle med tilhørende krav og forventninger, men hvordan gå fra rollen som fagarbeider til leder? Studietilbud i Mo i Rana.
Søk her!

Studiet Grunnleggende praktisk lederutdanning tilbys også gjennom Samordna opptak. Tilbudet er det samme, men i Mo i Rana har vi opptak via lokalt opptak. Søknadsskjema finner finner du i knappen til høyre.

 

Praktisk lederutdanning er en fleksibel lederutdanning og utviklet for deg som har noen års arbeidserfaring, og som enten allerede er leder, eller ønsker å bli leder. Gjennom disse emnene utvikler du dine ferdigheter som leder, og får større innsikt i rammene du som leder har og større trygghet i utøvelse av rollen din. Målet er at du skal kunne utøve lederrollen på en trygg og positiv måte, og at du skal ha kunnskap om hvordan bidra til at organisasjonen du jobber i, offentlig eller privat, kan nå sine mål.  

Du får dypere innsikt i hvordan praktisk utøve ledelse på en positiv måte og hvilke teorier og forskning som ligger bak. Dette tilbudet er basert på studiet Praktisk lederutdanning, og inneholder emne 1 og 2 av denne utdanningen på 60 studiepoeng.

 

Oppstart med samling 20.-22 august

Vi håper å starte opp studiet i midten av august, med forbehold at vi får inn nok søknader til studiet. Søknadsskjema er aktivt og du kan melde deg på ved å klikke på "Søk her" knappen til høyre.


Søknadsfrist: 1. august

Vi tar inn søknader frem til studiestart, studiet må ha minimum 15 studenter for å starte opp. Du vil få informasjon nærmere oppstart dersom studiet ikke vil bli igangsatt på grunn av for få studenter. 


Offentlig finansiert

Studiet er gratis, men du må dekke reiseutgifter, studieavgift og materielle kostnader. 


Har du spørsmål til studiet?

Ta kontakt med studiekoordinator ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg studiekoordinator.kongsbergfs@afk.no


Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 

Studiet består av to hovedemner: 

1.    Trygghet i lederrollen (15. studiepoeng)
2.    Leders rammer (15. studiepoeng)

1/2-årig utdanning fordelt over 1 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger. 

Studiet innebærer 2 fysiske samlinger per semester, totalt 4 fysiske samlinger.

I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er: 

  • Forelesninger 
  • Stedbasert undervisning 
  • Nettbasert undervisning 
  • Egenstudier 
  • Veiledning 
  • Flipped classroom 
  • Ferdighetstrening/simulering 
  • Gruppearbeid 
  • Prosjektarbeid 
  • Problembasert læring (PBL) 

Total arbeidsbelastning er anslått til 810 timer for hele studiet. Dette inkluderer lærerstyrt undervisning, veiledning, samlinger og selvstudie. 

Opptakskrav

a) Fullført og bestått videregående opplæring og tre års yrkeserfaring, tilsvarende 100% stilling.

b) Søkere som ikke fyller kravet i a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Dersom fag- eller svennebrev mangler, kan kandidater med relevant realkompetanse på minst tre år fra aktuelle fagretninger vurderes tatt opp. Realkompetanse er beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.