Grunnleggende praktisk lederutdanning

Gode fagarbeidere blir ofte tildelt en lederrolle med tilhørende krav og forventninger, men hvordan gå fra rollen som fagarbeider til leder?
Søk her!

Gode fagarbeidere blir ofte tildelt en lederrolle med tilhørende krav og forventninger, men hvordan gå fra rollen som fagarbeider til leder? 

Praktisk lederutdanning er en fleksibel lederutdanning og utviklet for deg som har noen års arbeidserfaring, og som enten allerede er leder, eller ønsker å bli leder. Gjennom disse emnene utvikler du dine ferdigheter som leder, og får større innsikt i rammene du som leder har og større trygghet i utøvelse av rollen din. Målet er at du skal kunne utøve lederrollen på en trygg og positiv måte, og at du skal ha kunnskap om hvordan bidra til at organisasjonen du jobber i, offentlig eller privat, kan nå sine mål.  

Du får dypere innsikt i hvordan praktisk utøve ledelse på en positiv måte og hvilke teorier og forskning som ligger bak. 

Dette tilbudet er basert på studiet Praktisk lederutdanning, og inneholder emne 1 og 2 av denne utdanningen på 60 studiepoeng.

Neste oppstart: Høst 2024

NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023 (H23). Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024.
 

Dette studiet har eget opptak for Studiested Mo i Rana, søk opptak her ››
 

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 

Studiet består av to hovedemner: 

1.    Trygghet i lederrollen
2.    Leders rammer

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

a) Fullført og bestått videregående opplæring og tre års yrkeserfaring, tilsvarende 100% stilling.

b) Søkere som ikke fyller kravet i a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Dersom fag- eller svennebrev mangler, kan kandidater med relevant realkompetanse på minst tre år fra aktuelle fagretninger vurderes tatt opp. Realkompetanse er beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.