Verkstedsledelse

Verkstedsledelse gir deg kompetanse til jobber som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. Studiet gir deg også større mulighet for jobb som bedriftsleder, ettermarkedsleder, gruppeleder, ansvarlig for verksteddrift og kundebehandling. Du får også teorien du trenger for å få mesterbrev.

Dette ettårige deltidsstudiet er nett- og samlingsbasert, med 12 samlinger på Rud vgs i Bærum. 5 samlinger som går over 2 dager, og 7 samlinger som går over 3 dager. Du kan derfor gjennomføre studiet mens du er i jobb. Verkstedledelse gir deg en praktisk orientert lederutdanning som gir deg en mer utfordrende jobb og tilfører bedriften din nyttig kompetanse både innen økonomi/administrasjon og personalledelse.

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole. Fagbrev innenfor ett av fagene i kjøretøygruppen, som f.eks:

  • Bilfaget, lette kjøretøy
  • Bilfaget, tunge kjøretøy
  • Motormekanikerfaget
  • Reservedelsfaget
  • Hjulutrustningsfaget
  • Motorsykkelmekaniker
  • Billakkerer
  • Biloppretter
  • Chassiepåbygger

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Minst fem års relevant yrkespraksis. Vurderes individuelt.

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 

Studiet består av fire hovedemner:

1.    Informasjon og kommunikasjonsteknikk/ IKT 
2.    Økonomi, administrasjon, verkstedsdrift, verkstedledelse, organisasjonsutvikling
3.    Lønnssystemer, logistikk, markedsføring, kunderelasjoner og salg. 
4.    Lovkunnskap og systematisk arbeid med HMS 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet tilsvarer et halvt års heltids studium, 30 studiepoeng, og kvalifiserer til lederstillinger i bilbransjen.