Barberfaget

Videreutdanningen gir spisskompetanse innen barberfaget og passer for deg som ønsker fordypning og spesialisering som barberer og herrefrisør. Studiet har oppstart høsten 2024.

NYHET! 


Norges første høyere yrkesfaglig utdanning innen barberfaget er snart klar for opptak!


NB! Mer info om oppstart og gjennomføring vil bli oppdatert snart. 

Oppstart Høst 2024!

Studiet har et omfang på 10 studiepoeng og lagt opp med 3 temaer. Studiet er nettbasert kombinert med to fysiske samlinger. Denne utdanningen vil ruste deg til å utføre barberyrket på et høyt og eksklusivt nivå.

Det er stor etterspørsel på spesialister i herrefrisørfaget og aldri før har kundens moter, trender og velvære vært større enn nå. Dette studiet setter kundens ønsker og behov i fokus. Vi går i dybden og bredden for å øke forståelsen i herrefaget. Dine kunder vil merke en forskjell og vil få behandlingen de har fortjent.

Dette studiet er for deg som er frisør og som ønsker fordypning og spesialisering som barberer og herrefrisør. Enten det er som fulltidsbarberer eller om du ønsker å kombinere det inn i frisørfaget. Studenten vil lære barbering, skjeggforming og pleie. Dette vil dreie seg om service prosessen, fra kunden kommer inn i salongen til den går ut igjen. Og hudanalyse, konsultasjon, verktøyvalg, HMS, bakteriologi, relasjon og service, og historie. Dette studiet vil gjøre deg trygg og profesjonell i utførelsen av barbererfaget.

Etter endt utdanning skal studenten inneha ett grunnlag for å utføre god behandling og service innen barberfaget. Utdanningen skal utruste deg til å utføre barberfaget på et høyere og eksklusivt nivå og kunden skal merke forskjell. Dette studiet vil føre til livslanglæring, økt inntekt- og kundegrunnlag i bransjen.

Ønsker du mer informasjon om studiet kan du ta direkte kontakt med Prosjektleder for studiet, Kjersti Terese Steinlund på e-post: kjerstiste@viken.no.

Opptakskrav

Dette kravet må oppfylles:

a) Bestått videregående opplæring med svennebrev i frisørfaget

b) Søkere som ikke fyller kravene og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse

Relevante svennebrev

  • Frisørfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av 1 emne som gir 10 studiepoeng. Studiet organiseres som nettbasert studium med samlinger over 14 uker.

Det vil være 2 fysiske samlinger à 3 dager i løpet av hele studieforløpet. I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. Nettundervisningen er en fast kveld i uken.

Studiet har en semesteravgift på koster 750 kroner.

Kompetanse og jobbmuligheter

Utdanningen vil ruste deg til å utføre yrket på et høyt og eksklusivt nivå. Barberstudiet er for deg som ønsker fordypning og spesialisering som barberer eller herrefrisør. Enten om du ønsker å jobbe som fulltidsbarberer eller om du ønsker å kombinere det inn i frisørfaget. Dette studiet er for deg som har litt erfaring fra frisørbransjen, men også for deg som har stått i faget i mange år og ønsker en oppfriskning.

 

Informasjon med forbehold om endringer.