Fagskolen i Viken etablerer senter som skal være en spydspiss for fagskolesektoren

I september 2022 lyste Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir) 24 millioner til etableringa av to piloter for senter for fremragende høyere yrkesfaglige utdanning. På Fagskolekonferansen i Bergen onsdag 9.november ble det offentligjort at Fagskolen i Viken er en av de to foretrukne Fagskolene i Norge som har nådd helt opp i denne konkurransen. Hver av fagskolene har fått tildeling på 3 millioner kroner per år over fire år.
Bilde

Under åpningen av Fagskolenkoferansen 2022. Fra venstre Sveinung Skule fra HK-Dir, Jonny Pettersen, Josefine Daniels, Tommy E. Hvidsted og Eirik Hågensen fra Fagskolen i Viken. Foto: Henning Skau

-Dette ser vi på som en stor anerkjennelse! Tusen takk til HK-Dir. og vurderingskomiteen for tildelingen av status som Senter for Fremragende Høyere Yrkesfaglig Utdanning til vårt planlagte senter, sier rektoren i Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

Rektoren legger videre til at sektoren er preget av rask vekst, og Fagskolen i Viken ønsker å bidra til videre utvikling gjennom prosjekter som er rettet mot kvalitet og skoleutvikling, et nært, gjensidig og fleksibelt samarbeid med arbeidslivet, og tettere inkludering av studentene i prosesser for utvikling og drift. Det er nettopp det senteret skal bidra til.

 

Senter for Erfaringsbasert Læring

Senterordningen skal gi fremragende fagskoler ressurser til å jobbe langsiktig med kvalitetsutvikling og innovasjon i høyere yrkesfaglig utdanning. Ordningen skal også stimulerer til økt samarbeid mellom fagskoler, mellom ulike utdanningsnivå, og styrket samarbeid med arbeidslivet.

Senteret som etableres av Fagskolen i Viken skal få navnet: Senter for Erfaringsbasert Læring (SEL) Visjonen er at senteret skal være landets mest anerkjente kapasitet på høyere yrkesfaglig utdanning og en innovativ aktør til banebrytende og bærekraftig utvikling av en utdanningssektor som arbeidslivet etterspør. SEL skal være en ressurs for hele fagskolesektoren.  

Som partnere har SEL med seg Norsk Hydro, Sykehuset i Østfold, Fagskolen Innlandet, University College Northern Denmark i Ålborg (UCN), Høyskolen for yrkesfag (HØFY) og Viken Fylkeskommune.

Prosjektlederen for SEL, Tommy Edvardsen Hvidsten inviterer alle aktører i sektoren for Høyrere Yrkesfaglig Utdanning til å delta som assosiert partner til senteret.

- Vi ønsker å ha med oss alle som vil delta i arbeidet med å ta sektoren videre, siier Hvidsten.

 

 

Les pressemelding fra HK- Dir her:

Les mer utlysningen fra HK - Dir her: