Et første innblikk i lærerrollen

Siste uke før studiestart deltok 9 ferske lærere fra Fagskolen Oslo, Nordland fagskole og Fagskolen i Viken på et praktisk-pedagogisk kurs i regi av Senter for erfaringsbasert læring (SEL).
En kvinne og en mann sitter i et klasserom og diskuterer foran en pc-skjerm.

SEL har utarbeidet et pedagogisk «førstehjelpskurs» hvor målet er å trygge lærerne i starten av sin yrkeskarriere. – Et kurs jeg selv skulle ønske jeg hadde tilgang på da jeg var ny faglærer, innleder Sylvia Anett Weddegjerde Skjeldrup i sin forelesning om voksenpedagogikk.  

Undervisning og diskusjon 

Kurset har som mål å gi deltakerne verktøy og metoder for å kunne legge opp og gjennomføre yrkespedagogikk. Undervisningen fokuserer i stor grad på den didaktiske relasjonsmodellen, med temaer som læringsutbytte, studentforutsetninger og undervisningsaktiviteter. Undervisningen ble i hovedsak ledet av Stine Hvila Lind fra Fagskolen i Viken og senterkoordinator Helene Mallasvik. Kurset var lagt opp med undervisningsbolker, kombinert med åpne diskusjoner underveis. Det ble også gitt rom for at deltakerne kunne dele av egne erfaringer som ny lærer, og dele kunnskap resten av gruppa kunne ha glede av. Blant annet delte Tariq og Tord fra Nordland fagskole sine erfaringer rundt bruk av AI i undervisningen. Flere deltakere trekker frem den gode balansen mellom gruppearbeid og undervisning som en styrke ved kurset, og at det ga rom for gode dialoger både med de som underviste og blant deltakerne.  

 – Undervisningen besto i like stor grad av bidrag fra gruppa som planlagt opplegg, forteller Stine Hvila Lind. 

Tre menn sitter i diskusjon i klasserom foran en pc-skjerm
Tord, Tariq og Sigfinn fra Nordland fagskole bruker muligheten til å samarbeide om felles studieplan.

Basegrupper og individuell vurdering 

Deltakerne ble delt i ulike basegrupper som ga rom for å utveksle erfaringer og oppgavejobbing på tvers av fagfelt og arbeidssted. Her ble det både rom for å diskutere ulike emner underveis i undervisningen, og til å diskutere en individuell oppgave som skulle presenteres i slutten av kurset. – Det er veldig godt å være ulike yrkesgrupper, det gjør at man får noen andre type innspill, forteller Tabita Kopperud ved Fagskolen i Viken. 

Alle deltakerne jobbet individuelt med et undervisningsopplegg basert på en studieplan fra deres respektive fagområde. Dette ble presentert for resten av kursdeltakerne, og videre ble de fulgt opp med individuelle fagsamtaler med kurslederene Stine og Helene.  

– Kurset er veldig relevant allerede fra påfølgende uke. Vi er heldige som har fått være med på kurset, oppsummerer senterleder Helene Mallasvik. 

Mann og kvinne i samtale i et klasserom
Inviduelle samtaler og oppfølging var en viktig del av kurset. Her er kursleder Stine i samtale med Stefan fra Fagskolen i Viken.

Sosial møteplass 

I tillegg til å gi faglig påfyll hadde også kurset en kveld med sosialt påfyll. Deltakerne som hadde mulighet til å være med på dette fikk oppleve teambulding i regi av Brave og en påfølgende to-retters middag på Søstrene Storaas i Jondalen. 

To menn jobber sammen om å bygge en bro av stokker
Ole Kristian og Sigfinn samarbeider om å bygge en bro under teambulingen tirsdag kveld.