Hybrid læringsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning

Senter for erfaringsbasert læring (SEL) starter opp pilotprosjektet Hybrid læringsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning. Dette er en videreutdanning for fagskolelærere, og tilbys foreløpig for lærere ved Fagskolen i Viken og Fagskolen Innlandet.

Læringsutbytte

Kunnskap

• Har kunnskap om digitale verktøy og metoder for undervisning

• Kjenner til framvoksende teknologier i samfunn og utdanning

• Har kunnskap om nye og framtidsrettede yrkesdidaktiske metoder, med fokus på studentaktive læringsmetoder

• Har kunnskap om anvendelse av teknologi i en læringskontekst

• Har kunnskap om didaktisk anvendelse av teknologi som verktøy for å fremme læring

 

Ferdigheter

• Kan anvende framvoksende teknologi i samhandling med studenter og kollegaer

• Kan anvende teknologi i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen undervisning og begrunne teknologivalg.

• Kan anvende arbeidsrelevant teknologi i arbeidsoppgaver for å fremme læring hos studenter

• Kan finne, vurdere og anvende ny teknologi og ta denne i bruk i egen undervisningssituasjon

• Kan reflektere over anvendelse av teknologi i egen undervisning

 

Generell kompetanse

• Kan presentere teknologi anvendt i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen undervisning og begrunne teknologivalg både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer for eksempel multimediale midler.

• Har kunnskap om muligheter og hindringer knyttet til bruk av teknologi i læringsarbeidet

• Kan oppdatere seg på nasjonal og internasjonal litteratur og forskning knyttet til læring og teknologi

• Kan utveksle synspunkter med andre og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

• Ha kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til digital undervisning

 

Aktivitetsplan 

Uke

Hvor og når?

Ukens tema

03

Fysisk samling

17. januar, kl. 0900-15.00

• Plan for studiet

• Yrkesdidaktikk

• Digital didaktikk

• Prosjektoppgave

05

Digitalt

01. februar, kl. 1400-1700

• Bilder og bildegenerator

• Video

• Dramaturgi

07

Digitalt

14. februar, kl. 1200-1500

• Kunstig intelligens (KI) - Chat GPT o Hvordan samhandle med Chat GPT?

o Diskusjon om potensialet og begrensningene ved Chat GPT i pedagogiske sammenhenger

o Etiske problemstillinger

11

Digitalt

14. mars, kl. 1400-1700

Frist oppmelding til eksamen: 15. mars

• Podkast o Introduksjon og verktøy

o Bygge historier

o Struktur

o Virkemidler for å skape engasjement

14

Digitalt

4. april, kl. 1400-1700

• OneNote

o Notatoppretting, organisering og deling

o Bruk av OneNote for å administrere læringsressurser og samarbeid

o Gode læringsdesign

16

Digitalt

17. april, kl. 1400-1700

• Omvendt klasserom

o Prinsipper bak omvendt klasserom og teknologier som støtter det

o Omvendt undervisning og utfordringer

o Læringsdesign

o Strukturelle rammer

39

Fysisk samling

26. sept., kl. 09.00-15.00

• Seminar /Workshop

o Refleksjon

o Kollegaveiledning

o Tilbakemelding

o Etiske problemstillinger

42

16. oktober 2024

Skriftlig innlevering av undervisningsopplegg og refleksjoner

43

Digitalt - Muntlig høring

23./24. oktober 2023

Kl. 0900-1500

Eksamen: Karakter A-F (Karakterutskrift med 5 studiepoeng)

Sluttvurdering: bestått/ikke bestått (Kursbevis uten studiepoengv