Verkstedsledelse

Verkstedsledelse gir deg kompetanse til jobber som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. Studiet gir deg også større mulighet for jobb som bedriftsleder, ettermarkedsleder, gruppeleder, ansvarlig for verksteddrift og kundebehandling. Du får også teorien du trenger for å få mesterbrev.
Søk her!

Dette ettårige deltidsstudiet er nett- og samlingsbasert, 10 samlinger på Rud vgs i Bærum. Samlingene går over tre dager. Du kan derfor gjennomføre studiet mens du er i jobb. Verkstedledelse gir deg en praktisk orientert lederutdanning som gir deg en mer utfordrende jobb og tilfører bedriften din nyttig kompetanse både innen økonomi/administrasjon og personalledelse.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravet a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

 • Annleggsmaskinmekanikerfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Bilksadefaget
 • Billakkererfaget
 • Chassispåbyggerfaget
 • Hjulutrustningsfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Motorsykkelfaget
 • Reservedelsfaget
 • Truck- og liftmekanikerfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 

Studiet består av fire hovedemner:

1.    Informasjon og kommunikasjonsteknikk/ IKT 
2.    Økonomi, administrasjon, verkstedsdrift, verkstedledelse, organisasjonsutvikling
3.    Lønnssystemer, logistikk, markedsføring, kunderelasjoner og salg. 
4.    Lovkunnskap og systematisk arbeid med HMS 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet tilsvarer et halvt års heltids studium, 30 studiepoeng, og kvalifiserer til lederstillinger i bilbransjen.

Studiet kvalifiserer til Mesterbrev

Studenter med fag- eller svennebrev kan etter gitte forutsetninger søke om mesterbrev ved Mesterbrevsnemnda.  

Forutsetninger for å søke mesterbrev er at dette studiet ved Fagskolen i Viken må være fullført og bestått, og at alle emner må være bestått med karakteren D eller bedre. Unntatt fra karakterkravet er emnene yrkesrettet realfagsemner, kommunikasjon og lokalt valgte emner. I emner hvor det er avlagt eksamen, er det eksamenskarakteren som teller. NB! Mesterbrevsordningen gjelder kun for studentene som har fått opptak ved Fagskolen i Viken på fag- eller svennebrev. Mesterbrevsordningen gjelder altså ikke for realkompetansesøkere.

Les mer om mesterkvalifikasjonene

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om endringer.