Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift

Skal fag- og yrkesopplæringen få det løftet som både myndigheter, skoler og bedrifter ønsker, må lærlingeordningen styrkes. Mer kompetente veiledere øker bedriftenes evne til å opprette lærlingeplasser, og det øker kvaliteten på opplæringen.
Søk her!

Veiledning av ­lærlinger er et givende arbeid for deg og verdifull kompetanse for bedriften du jobber i.

Dette samlingsbaserte deltidsstudiet over ett år kan gjennomføres mens du er i jobb, og du får alle kunnskaper du trenger for å bli en god veileder. Du lærer om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer givende hverdag og nyttig påfyll på CV-en. Studiet egner seg best for deg som har noen år bak deg i faget ditt. 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Fullført og bestått videregående opplæring og to års yrkeserfaring, tilsvarende 100% stilling.

b) Søkere som ikke fyller kravet i a, som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 

Studiet består av tre hovedemner i tillegg kommer en avsluttende, faglig fordypningsoppgave:

  1. Veileders rolle og oppgave
  2. Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
  3. Veiledning i praksis
  4. Faglig fordypning

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å være opplæringsansvarlig for lærlinger.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om endringer.