Fleksibel digitaliserte automatisering kommer til Indre Østfold

Nyhet for fagarbeidere i industrien. Nettbasert modulutdanning, 3 fleksible moduler på tilsammen 30. studiepoeng.
Fleksibel digitalisert automatisering

Nå har dette populære studiet kommet til Studiested Indre Østfold og vi håper mange fagarbeidere i regionen griper muliheten til å få oppdatert og ettertraktet kompetanse innen innen automatiserte og digitaliserte løsninger. 

Studiet har hatt stor suksess for industribedrifter i Kongsbergregionen, Helgeland og for Norsk Hydro på Husnes. Norsk Industri og Fellesforbundet er godt fornøyd med studietilbudet.


Med denne utdanningen kan du bidra til at bedriften du jobber for blir enda mer konkurransedyktig, du blir faglig oppdatert og tilegner deg kunnskap om ny teknologi. Studiet legger vekt på digitalisering, datafangst og analyse, for å få så optimaliserte og fleksible prosesser som mulig.

Studiet er utviklet som en nettbasert modulutdanning, for å deg som er fagarbeider en mulighet til å styrke din kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv.

 


Hvem kan søke?

Alle fagarbeidere som jobber innenfor TIP, elektro eller data, eller har relevant fagbrev.


Modulutdanning

Studiet består av 3 fleksible moduler. Hver modul gir 10 studiepoeng og tar ca. 10 uker å gjennomføre. Den består av 1 samling a 4 dager.
Fysiske samlinger gjennomføres i hovedsak lokalt i Indre Østfold. Men, det kan bli lagt èn fysisk samling ved studiested Kongsberg, på grunn av trening på lab. Utenom samlinger, er det nettundervisning en kveld i uken inkludert veiledningstimer. Tilsammen gir studiet 30. studiepoeng. 

  • Modul 1: Fleksibel Digitalisert Produksjon
  • Modul 2: Industriell Intelligens
  • Modul 3: Tingenes Internett og Stordata

Forkurs

Vi anbefaler å gjennomføre forkurset. Alle som søker på studiet blir automatisk påmeldt forkurset.  Les mer om forkurset her ››

Søk opptak

Dette studiet kan søkes på lokale opptak, her finner du mer informasjon om opptak ››