Lokale opptak

På denne siden finner du informasjon om aktuelle lokale opptak ved studiesteder i Fagskolen i Viken

Oversikt over aktuelle studier 

Studiene på denne siden finner du ikke i Samordna opptak. Se informasjon om søknadsfrister på studiesider. Du finner søknadsskjema til høyre på PC/Mac. Vi anbefaler å bruke PC/Mac når du søker lokalt opptak.

Dette skal du vedlegge søknaden:

 • vitnemål/fagbrev
 • arbeidserfaring (om du søker på realkompetansevurdering).
  • Industrifagskolen: arbeidserfaring kan dokumenteres med enkel bekreftelse fra arbeidsgiver/HR på hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Modulbasert utdanning for reiselivet

Studiested Geilo - undervisning foregår digitalt.

Opptak 9 moduler.

Søknadsfrist: Løpende opptak - søk så snart som mulig. Løpende opptak på restplasser.

Oppstart på modulene Hotelldrift, Restaurantledelse, Matsikkerhet: 1. november 2021

Oppstart på modulene Økonomi og Markedsføring, Reiseliv- og destinasjonsutvikling, Kommunikasjon og språk: 1. november 2021

Oppstart på modulene Innføring i digital markedsføring (engelsk), Innføring i bærekraftig reiseliv (engelsk), Grunnleggende digital kompetanse: 1. november 2021

Industrifagskolen - Fleksibel Digitalisert Automasjon

Studiested Kongsberg, Studiested Indre Østfold, Salten, Mo i Rana, Sunndal, Husnes og Årdal. Opptak og gjennomføring administreres fra studiested Kongsberg. Alle som søker og får opptak til Fleksibel Digitalisert Automasjon får tilbud og plass på forkurset. Studiested Indre Østfold har utsatt søknadsfrist med oppstart i januar 2022.

Forkurs Indre Østfold

 • Oppstart: Uke 2
 • Søknadsfrist: 1. desember

Fleksibel Digitalisert Automasjon - 3 moduler Indre Østfold

 • Oppstart: Vår 2022
 • Søknadsfrist: 1. desember

Helsetjenester til sårbare eldre 

Studiested Fredrikstad

Modul 1 - Pasientsikkerhet i helsetjenesten 
 • Oppstart modul 1: Tirsdag 17. august 2021
 • Varighet: F.o.m uke 33 - T.o.m uke 41
 • Søknadsfrist: 1. august 2021
Modul 2 - Den geriatriske pasient
 • Oppstart modul 2: Tirsdag 19. oktober 2021
 • Varighet: F.o.m uke 42 - T.o.m uke 50
 • Søknadsfrist: 1. oktober 2021
Modul 3 - Helsefremmede og sykdomsforebyggende arbeid
 • Oppstart modul 3: Tirsdag 4. januar 2022
 • Varighet: F.o.m uke 1 - T.o.m uke 9
 • Søknadsfrist: 30. november 2021
Modul 4 - Psykiske lidelser og rusavhengighet hos eldre
 • Oppstart modul 4: Tirsdag 8. mars 2022
 • Varighet: F.o.m uke 10 - T.o.m uke 19
 • Søknadsfrist: 15. februar 2022
Modul 5 - Akutte tilstander og skader
 • Oppstart modul 5: Torsdag 19. mai 2022 (samlinger er ellers tirsdager)
 • Varighet: F.o.m uke 20 - T.o.m uke 35
 • Søknadsfrist: 1. mai 2022
Modul 6 - Palliasjon
 • Oppstart modul 5: Tirsdag 6. september 2022
 • Varighet: F.o.m uke 36 - T.o.m uke 44
 • Søknadsfrist: 14. august 2022

 

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten