Lokale opptak

På denne siden finner du informasjon om aktuelle lokale opptak ved studiesteder i Fagskolen i Viken

Oversikt over aktuelle studier 

Studiene på denne siden finner du ikke i Samordna opptak. Se informasjon om søknadsfrister på studiesider. Du finner søknadsskjema til høyre på PC/Mac. Vi anbefaler å bruke PC/Mac når du søker lokalt opptak.

Dette skal du vedlegge søknaden:

 • vitnemål/fagbrev
 • arbeidserfaring (om du søker på realkompetansevurdering).
  • Industrifagskolen: arbeidserfaring kan dokumenteres med enkel bekreftelse fra arbeidsgiver/HR på hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører

Studiested Fredrikstad

Opptak 3 moduler -  Økonomi, Markedsføring, Ledelse

 • Oppstart: Torsdag 9. September kl. 18.00
 • Søknadsfrist: 26. august 2021

Industrifagskolen - Fleksibel Digitalisert Automasjon

Studiested Kongsberg, Studiested Indre Østfold, Salten, Mo i Rana, Sunndal, Husnes og Årdal. Opptak og gjennomføring administreres fra studiested Kongsberg. Alle som søker og får opptak til Fleksibel Digitalisert Automasjon får tilbud og plass på forkurset. 

Forkurs 

 • Oppstart: Uke 34
 • Varighet: F.o.m uke 34 t.o.m uke 39
 • Søknadsfrist: rullerende inntak til oppstart

Fleksibel Digitalisert Automasjon - 3 moduler

 • Oppstart: Uke 41
 • Varighet: F.o.m uke 41 t.o.m uke 23
 • Søknadsfrist: rullerende inntak til oppstart

Helsetjenester til sårbare eldre 

Studiested Fredrikstad

Modul 1 - Pasientsikkerhet i helsetjenesten 
 • Oppstart modul 1: Tirsdag 17. august 2021
 • Varighet: F.o.m uke 33 - T.o.m uke 41
 • Søknadsfrist: 1. august 2021
Modul 2 - Den geriatriske pasient
 • Oppstart modul 2: Tirsdag 19. oktober 2021
 • Varighet: F.o.m uke 42 - T.o.m uke 50
 • Søknadsfrist: 1. oktober 2021
Modul 3 - Helsefremmede og sykdomsforebyggende arbeid
 • Oppstart modul 3: Tirsdag 4. januar 2022
 • Varighet: F.o.m uke 1 - T.o.m uke 9
 • Søknadsfrist: 30. november 2021
Modul 4 - Psykiske lidelser og rusavhengighet hos eldre
 • Oppstart modul 4: Tirsdag 8. mars 2022
 • Varighet: F.o.m uke 10 - T.o.m uke 19
 • Søknadsfrist: 15. februar 2022
Modul 5 - Akutte tilstander og skader
 • Oppstart modul 5: Torsdag 19. mai 2022 (samlinger er ellers tirsdager)
 • Varighet: F.o.m uke 20 - T.o.m uke 35
 • Søknadsfrist: 1. mai 2022
Modul 6 - Palliasjon
 • Oppstart modul 5: Tirsdag 6. september 2022
 • Varighet: F.o.m uke 36 - T.o.m uke 44
 • Søknadsfrist: 14. august 2022

 

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten