Industriell digitalisert automatisering

Utdanningen gir fagarbeidere spisskompetanse innen automatiserte og digitaliserte løsninger. Du blir faglig oppdatert, tilegner deg kunnskap om ny teknologi og bidrar til å gjøre din arbeidsplass enda mer konkurransedyktig. Studiet legger vekt på digitalisering, datafangst og analyse, for å få så optimaliserte og fleksible prosesser som mulig.
Søk her!


Modulutdanningen er utviklet for å gi fagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. En modul tar ca. 10 uker å gjennomføre. Den består av 1 samling a 4 dager. Fysiske samlinger gjennomføres i hovedsak lokalt ved studiestedet du søker opptak. Du må regne med èn fysisk samling ved studiested Kongsberg, men dette avhenger av tilgjengelig lab i ditt nærområde. Utenom samlinger, er det nettundervisning en kveld i uken inkludert veiledningstimer. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng totalt og er inndelt i 3 fleksible moduler à 10 studiepoeng.

Vi tar utgangspunkt i at alle som søker opptak til studiet gjennomfører gratis forkurs som en del av studieløpet.

Neste oppstart: Høst 2024

NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023 (H23). Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024. 


Dette studiet har eget opptak i Mo i Rana, se info her
 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av nettundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 3 fleksible moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng. 

 • Emnel 1: Fleksibel Digitalisert Produksjon
 • Emne 2: Industriell Intelligens
 • Emne 3: Tingenes Internett og Stordata

Når du søker på dette studiet er deltar du også på et forkurs som er en integrert del av studieløpet. Dersom du ikke ønsker å ta forkurset må du gi beskjed til studiekoordinator. Forkurset er gratis!

Søker du gjennom Samordna opptak, melder du deg automatisk på alle emnene. Ønsker du å ta kun noen av emnene vil du finne hvilke tilbud vi har på denne siden. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@afk.no

Kompetanse og jobbmuligheter 

Denne utdanningen kan bidra til at bedriften du jobber for, får et større konkuransefortrinn i smart produksjon, hvor moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet er viktige suksessfaktorer. Du vil lære å planlegge, iverksette og drifte en moderne industriproduksjon.

For å lykkes i krevende tider må vi lære av hverandre på tvers av tradisjonelle næringsgrener. Bedriftene må etablere en innovativ og smart produksjon som gjør at de blir konkurransedyktig i eksisterende og nye produkter. Dette krever omstillingsevne.

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Godkjente fagbrev

 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Avionikerfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Bilskadefaget
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Komposittbåtbyggerfaget
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Heismontørfaget
 • Hjulutrustningsfaget
 • IKT-servicefaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Låsesmedfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Modellbyggerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Motorsykkelfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Termoplastfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.