Forkurs til Industriell Digitalisert Automasjon

Ønsker du økt kompetanse innen Industriell Digitalisert Automasjon men det er lenge siden du har vært på skolebenken eller du er ny på høyere yrkesfaglig utdanning? Forberedende kurs er en kursmodul som forbereder kursdeltakeren på etter- og videreutdanning ved teknisk fagskole og sikrer god kvalitet på læringsutbyttet for resten av kurset. Videre tilbyr vi ved studiested Kongsberg utdanning innen Fleksibel Digitalisert Automatisering som studeres på deltid.

Arbeidslivet er i ferd med å gjennomgå store endringer. Årsaken til dette er at ny teknologi og nye anvendelser av teknologien endrer produkter, forretningsmodeller, logistikk, produksjon og råvareutvinning. Noen bedrifter har kommet langt i de nødvendige endringene, men mange har knapt kommet i gang. Ny teknologi og nye anvendelser stiller andre krav til kompetanse og samhandlingsformer på alle nivåer i organisasjonene. Solid yrkesfaglig kompetanse og erfaring vil bli viktig i fremtidens arbeidsliv.

Målet med undervisningen er at hver enkelt student skal ha en teoretisk og praktisk forståelse av moderne industrielle prosesser og digitalisering i næringslivet. Der fokuset vil være på produksjonsbedrifter, som vil ta del i Industriell digitalisering. 

Dette oppnås ved en variasjon av undervisningsformer og læringsaktiviteter og utstrakt bruk av laboratoriearbeid. Kursmodulen inkluderer laboratorieøvelser innen Forberedende kurs som gjennomføres på laboratorium eller i virtuelle laboratoriemiljø.

Utdanningen skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter om kunne forbedre og drifte digitaliserte og automatiserte produksjonslinjer og å kunne vedlikeholde disse. I tillegg til at det også er lagt vekt på å gi studenten en faglig bakgrunn også for Forberedende kurs. 

Kurset er delt inn i tre temaer 

  • Kommunikasjon med IKT
  • Styringsteknikk
  • Mekanikk med praktisk regning

Temaene bygger på hverandre for å gi studentene god forståelse av grunnleggende emner. Etter fullført kursmodul utstedes det kursbevis.
 

Datasenter