Fagskolen i Viken får 14,5 mill. fra Regjeringens Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Fagskolen i Viken har fått tilskudd innen helse- og omsorg, reiseliv, anlegg og mat og drikke. Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene.
Eirik Hågensen

Gode opplæringstilbud til de som står i jobb, er permittert eller er ledige

Regjeringen vil at flere ansatte, permitterte og arbeidsledige skal få sjansen til å skaffe seg mer kompetanse slik at de blir stående i arbeid eller finner seg ny jobb. Bransjeprogrammene er et trepartssamarbeid mellom staten, næringslivet og utdanningssektoren. Målet med kompetanseprogrammet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre den endringen, og dermed blir stående i arbeid. 

Regjeringen investerer 46 millioner kroner i nye etter- og videreutdanningstilbud for om lag 4 500 personer. 

 

Fagskolen i Viken har fått tilskudd til disse prosjektene;
 
 1. Prosjektledelse for anleggsbransjen
 2. Praktisk ledelse for anleggsbransjen
 3. Helsetjenester til sårbare barn og unge
 4. Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten modul 2-6
 5. Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien 
 6. Innføring i digital markedsføring, på engelsk
 7. Innføring i bærekraftig reiseliv, på engelsk
 8. Innføring i bærekraftig reiseliv, på engelsk

 

God suksess med tildelingen i 2019

Vi har hatt god suksess med midlene vi fikk gjennom Bransjeprogrammet i 2019. Midlene bidrar til å styrke fagarbeideres kompetanse etter kompetansebehovet i yrkessektoren .


I 2019 fikk vi blant annet midler til disse prosjektene med stor suksess i yrkessektoren;


Modulstudiet Observasjons- og vurderingskompetanse har vært et populært modulstudium blant helsearbeidere med gode søkertall.
Les mer om modulstudiet Observasjon- og vurderingskompetanse ››


Modulstudie Fleksibel Digitalisert Automatisering har vært en ubetinget suksess med gode resultater og søkertall.
Les mer om modulstudiet Fleksibel Digitalisert Automatisering ››


Våre reiselivstilbud har også hatt gode søkertall og selv Statsråden Henrik Asheim (H) lot seg imponere av studentbedriftene fra reiselivsstudentene. Disse studiene har vi i reiselivsfag på Geilo;

Fakta om bransjeprogram:

 • Bransjeprogram er en viktig del av regjeringens Utdanningsløft, som er en satsing på kompetansetiltak og større kapasitet i utdanningene på alle nivå.
 • Bransjeprogrammene er et spleiselag hvor staten betaler for at det utvikles og drives relevante tilbud i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter eller andre typer kompetanseutvikling.
 • Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.
 • Det er arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene som sammen definerer hvilke utdanninger og opplæringer som er relevante i sine bransjer.
 • Kompetansetilbudene er korte og fleksible slik at de kan tas av personer i jobb.