Hotell- og restaurantdrift

Som leder i hotell- og restaurantbransjen vil du alltid ønske deg «fullt hus». Kundene skal gjerne stå i kø for å komme til nettopp deg. Hva gjør du for å lykkes med dette? Hvordan skal du drive lønnsomt? Hva må du kunne for å lykkes i jobben din? Fagskoleutdannelse i hotell- og restaurantdrift gir deg svar på dette.


Fagskole utdannelse i hotell- og restaurantdrift gir deg en faglig plattform for moderne ledelse av hotell- og restaurantdrift. Er du glad i å jobbe med mennesker og service, er dette utdanningen for deg. Studiet konsentrerer seg om kundebehandling, salg og markedsføring og måten man utvikler konkurransedyktige hotell- og restaurant bedrifter på.

Som leder i hotell- og restaurantbransjen må du i tillegg til å forstå gjestene og konkurrentene også forstå moderne inntektsstyring. Dette er fagområder vi vektlegger i dette studiet. Du får kunnskap om planlegging, drift og ledelse samt økonomi, kapasitetsstyring og prissetting – kort fortalt hvordan du driver mest mulig lønnsomt.

Dette studiet er utviklet av Fagskolen i Viken i samarbeid med reiselivsnæringen for å møte disse nye utfordringene.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravet a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse, eller
c) Generell studiekompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

 • Bakerfaget
 • Butikkslakterfaget 
 • Ernæringskokkfaget
 • Ferskvarehandlerfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Institusjonskokkfaget
 • Kjøttskjærerfaget
 • Kokkfaget
 • Konditorfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Landbruk
 • Pølsemakerfaget
 • Reiselivsfaget
 • Resepsjonsfaget
 • Salgsfaget
 • Service- og administrasjonsfaget
 • Servitørfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Sjømatproduksjon
 • Slakterfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. To redskapsemner (1–2,) tre grunnleggende fagemner (3–5) og tre fordypningsemner (6–8).

1. Kommunikasjon, formidling og språk  
2. Ledelse, Økonomi og Markedsføring (LØM)
3. Entreprenørskap og oppleveslesutvikling 
4. Destinasjonsutvikling
5. Reiselivspraksis
6. Restaurantdrift
7. Hotelldrift
8. Hovedprosjekt

I studiets emner er også lagt til rette for noen måneder praksis nasjonalt første året og noen måneder praksis internasjonalt andre året.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter om rekruttering, opplæring av dine ansatte, forvaltning av personalansvaret, og skape et godt og bærekraftig miljø i din bedrift.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.