Reiseliv og opplevelsesutvikling

Reiseliv er verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme er den delen av bransjen som nå ser den sterkeste veksten. Antallet reisende til Norge har vært rekordstort de siste årene. Behovet for bransjekompetanse innen utvikling av kvalitetsopplevelser og bærekraftig reiselivsledelse med høyt ­servicenivå er derfor sterkt.


Norsk Reiselivsfagskole tilbyr en utdanning med stor vekt på praksis. Her vil du få verdifull innsikt i hvordan du kan tilby konkurransedyktige produkter, destinasjoner og opplevelser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt framtredende i reiselivsbransjen.

Studiet er utviklet av Fagskolen i Viken i samarbeid med reiselivsnæringen for å møte disse nye utfordringene.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravet a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse, eller
c) Generell studiekompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

 • Bakerfaget
 • Butikkslakterfaget 
 • Ernæringskokkfaget
 • Ferskvarehandlerfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Institusjonskokkfaget
 • Kjøttskjærerfaget
 • Kokkfaget
 • Konditorfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Landbruk
 • Pølsemakerfaget
 • Reiselivsfaget
 • Resepsjonsfaget
 • Salgsfaget
 • Service- og administrasjonsfaget
 • Servitørfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Sjømatproduksjon
 • Slakterfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av 8 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. To redskapsemner (1–2,) tre grunnleggende fagemner (3–5) og tre fordypningsemner (6–8).

1. Kommunikasjon, formidling og språk  
2. Ledelse, Økonomi og Markedsføring (LØM)
3. Destinasjonsutvikling
4. Entreprenørskap og opplevelsesutvikling 
5. Reiselivspraksis 
6. Lokal og regional opplevelsesutvikling
7. Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling
8. Hovedprosjekt

I studiets emner er det også lagt til rette for noen måneder praksis nasjonalt første året og noen måneder praksis internasjonalt andre året.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å lede en opplevelsesorientert reiselivsvirksomhet og utvikle reiselivsopplevelser basert på inngående markedsforståelse. I tillegg vil du lære om regulering av tilgangen til vår verdifulle natur og kulturarv, slik at vi også ivaretar våre natur- og kulturverdier på en bærekraftig måte.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.