Nettbaserte studier Kongsberg

Nettbaserte studier med samlinger på studiested Kongsberg.

Studietilbud på nett


Vi tilbyr nettbasert undervisning innen Ledelse, bygg, anlegg, KEM, BIM, bilteknikk, maskinteknikk, mekatronikk, kompositt, automatisering, elkraft, IT drift og sikkerhet og industriell digitalisering.
Nettstudier passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet i dine studier. Studieopplegget fagskolen benytter, gjør at alle kan øke sin kompetanse uavhengig av geografisk bosted. Denne friheten krever selvkontroll, disiplin og systematikk. Man må være interessert i, og ha mulighet til å sette av tid til å gjennomføre utdanning. Ved å velge nettstudiet, kan du kombinere videreutdanning med jobb. Mange av våre studenter studerer på kveldstid, fordi de jobber fullt på dagene.
 

Organisering av studiet

Studiekonseptet til nettbaserte studier består av samlinger og aktiviteter på nett mellom samlingene.

Samlinger

Samlinger for skoleåret 2021-2022

I løpet av hvert studieår gjennomføres det et antall samlinger på campus, til sammen opptil 20 dager per skoleår. Samlingene er vanligvis fordelt på fire femdagers samlinger. Til samlingene utarbeides det en tradisjonell timeplan som legges ut i god tid før samling. Tidspunkter for samlinger publiseres i forkant av hvert skoleår.

Skoleåret 2020/21 var preget av Covid-19 restriksjoner og alle samlinger ble gjennomført digitalt. Vi går nå straks i gang med Samling 2 for være nettstudenter dette skoleåret (21/22) og endelig kan vi åpne for samlinger fysisk her på Krona. Vi gleder oss masse til å treffe dere!

Eksamen legges normalt utenfor samlinger.


Første samling på nettbasert deltidsstudium benyttes i stor grad til opplæring i bruken av IKT-verktøy, lærings- og konferanseplattform som er nødvendig å beherske som nettstudent. I tillegg får faglærerne tid til å gjøre studentene kjent med fagene. Resten av samlingene på nettbasert deltidsstudium blir benyttet til gruppearbeid, prosjekter, forelesning, ekskursjoner og arbeid med noen obligatoriske arbeidskrav. Samlingene benyttes til de obligatoriske arbeidskravene som forutsetter bruk av teknisk avansert utstyr i skolens laboratorier.
 

Hvordan fungerer nettundervisningen?

Skolen benytter i hovedsak en modell kalt "omvendt undervisning" som metode for undervisning mellom samlingene. Metoden går ut på at faglærer publiserer undervisningsmateriale, for eksempel interaktive oppgaver, film eller presentasjon som studentene ser på og jobber med når det passer dem i løpet av uken. I tillegg er det nettmøter etter en oppsatt timeplan inntil to kvelder i uken. I nettmøtene arbeides det med temaene fra lærestoffet som læreren tidligere har lagt ut, og det vil legges opp til dialog mellom lærer og student i disse møtene. På samme måte som i vanlig klasseromsundervisning kan man stille spørsmål til faglærer i nettmøtene. Nettmøtene legges i skoleåret 2021/22 innenfor tidsrommet 17.30-21.00.
 

Arbeidsmengde

Det stilles samme forventninger til total arbeidsmengde i løpet av studiet til studenter som følger nettbasert deltidsstudium som til heltidsstudentene. Siden våre nettstudier har halv studieprogresjon sammenlignet med fulltidsstudier, må en nettstudent beregne å bruke ca 900 timer på studiene per studieår, gjennomsnittlig ca 20 timer i uken.
 

I skolens nettundervisning brukes følgende verktøy:

Læringsplattform 

Fagskolen i Viken benytter en elektronisk læringsplattform, fra skoleåret 2020/21 bruker vi Microsoft Teams som læringsplattform. På læringsplattformen organiserer og tilrettelegger læreren lærestoff, slik at det blir gjort tilgjengelig for studentene. Alle arbeidskrav, slik som prøver, innleveringer, gruppearbeider og prosjektarbeider organiseres med tidsfrister og purringsmuligheter på ikke innleverte arbeidskrav. Dette danner en elektronisk arbeidsmappe for den enkelte student. Lærerens bedømmelse på arbeidene lagres i forbindelse med tilbakemeldingen på arbeidskravet. De generelle arbeidsformene er like på heltid, deltid og nettbasert deltid.
Informasjon mellom skolen og aktive studenter kommer også i hovedsak via læringsplattformen.
 
 

Konferanseplattformen

Skolen benytter en konferanseplattform til nettmøter inntil to kvelder hver uke. I nettmøtene kan studentene treffe faglærer og få en god støtte i læringsprosessen. Skoleåret 2021/2022 er det konferanseplattformen ZOOM som benyttes.
I konferanseplattformen har alle faglærere sine digitale rom, der det organiseres nettmøter mellom lærer og nettklasser etter en oppsatt timeplan. Når studenter og lærere kobler seg til konferansesystemet med mikrofon og kamera, har alle deltagerne toveis lyd- og bildesamband, slik at dialog blir mulig, nesten som i et vanlig klasserom.

 

Oppfølging av studentene

Skolen er opptatt av studentenes mening, det avholdes derfor flere studentundersøkelser i løpet av året, samt NOKUTs studiebarometer, som er en nasjonal undersøkelse.
I tillegg til faglærere som underviser i ulike emner, har skolen en egen ansvarlig for det nettbaserte undervisningstilbudet. Ved spørsmål eller henvendelser som ikke er direkte relatert til fag, kan hun kontaktes.

Når du er aktiv student, sendes spørsmål til faglærer og ansvarlig for nettbaserte studier via Teams.

Nye søkere og studenter kan også kontakte ansvarlig for det nettbaserte studietilbudet, Beate Calleja, på epost: beatec@viken.no ved spørsmål.

Støtte fra Lånekassen


Fagskoleutdanninger er godkjent av NOKUT. Disse gir rett til støtte fra Lånekassen. Les viktig informasjon her.
 

Studiekostnad


Oversikt over studiekostnad finner du her. Bøker og annet materiell kommer i tillegg.


Overnatting

Når du som nettstudent skal på samling i Kongsberg er du selv ansvarlig for å arrangere både reise til og overnatting i Kongsberg.
For de som ikke bor lokalt vil det være aktuelt å finne sted å bo under samling. I kongsberg er det flere muligheter:

Vandrehjemmet - ligger rett over veien fra KRONA.

AirB'n'B

Kongsberg Aktivitetspark  - ligger et stykke utenfor sentrum - bil/buss nødvendig.

SSN (Høgås utenfor Notodden): 1700kr pr uke ink vask og sengetøy.
Dessverre kan ikke SSN Kongsberg tilby overnatting under samlinger foreløpig men det jobbes med saken.

Gyldenløve Hotel Kongsberg - gang avstand fra KRONA.

Grand Hotel Kongsberg - gang avstand fra KRONA.