Nettbaserte studier Kongsberg

På denne siden finner du informasjon relevant for deg som er student på nettbaserte studier med samlinger ved studiested Kongsberg.
Nett

Studietilbud på nett


I Kongsberg tilbyr vi nettbasert undervisning med samlinger innen Ledelse, bygg, anlegg, KEM, BIM, bilteknikk, maskinteknikk, mekatronikk, kompositt, automatisering, elkraft, IT drift og sikkerhet og industriell digitalisering.
Nettstudier passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet i dine studier. Studieopplegget fagskolen benytter, gjør at alle kan øke sin kompetanse uavhengig av geografisk bosted. Denne friheten krever selvkontroll, disiplin og systematikk. Man må være interessert i, og ha mulighet til å sette av tid til å gjennomføre utdanning. Ved å velge nettstudiet, kan du kombinere videreutdanning med jobb. Mange av våre studenter studerer på kveldstid, fordi de jobber fullt på dagene.

 

Organisering av nettstudier med samling

Studiekonseptet til nettbaserte studier består av samlinger og aktiviteter på nett mellom samlingene.

Samlinger

Samlinger for skoleåret 2023/2024

I løpet av hvert studieår gjennomføres det et antall samlinger på campus med undervisning i klasserom på dagtid, til sammen opptil 20 dager per skoleår. Samlingene er vanligvis fordelt på fire femdagers samlinger. Til samlingene utarbeides det en tradisjonell timeplan som legges ut i god tid før samling. Tidspunkter for samlinger publiseres i forkant av hvert skoleår.

Første samling på nettbasert deltidsstudium benyttes i stor grad til opplæring i bruken av IKT-verktøy, lærings- og konferanseplattform som er nødvendig å beherske som nettstudent. I tillegg får faglærerne tid til å gjøre studentene kjent med fagene. Resten av samlingene på nettbasert deltidsstudium blir benyttet til gruppearbeid, prosjekter, forelesning, ekskursjoner og arbeid med noen obligatoriske arbeidskrav. Samlingene benyttes til de obligatoriske arbeidskravene som forutsetter bruk av teknisk avansert utstyr i skolens laboratorier.

Eksamen legges normalt utenfor samlinger.

Hvordan fungerer nettundervisningen (kveldsundervisning)?

Skolen benytter i hovedsak en modell kalt "omvendt undervisning" som metode for undervisning mellom samlingene. Metoden går ut på at faglærer publiserer undervisningsmateriale, for eksempel interaktive oppgaver, film eller presentasjon som studentene ser på og jobber med når det passer dem i løpet av uken. I tillegg er det nettmøter etter en oppsatt timeplan inntil to kvelder i uken. I nettmøtene arbeides det med temaene fra lærestoffet som læreren tidligere har lagt ut, og det vil legges opp til dialog mellom lærer og student i disse møtene. På samme måte som i vanlig klasseromsundervisning kan man stille spørsmål til faglærer i nettmøtene. Nettmøtene legges i skoleåret 2021/22 innenfor tidsrommet 17.30-21.00.

Overnatting i Kongsberg

Når du som nettstudent skal på samling i Kongsberg, er du selv ansvarlig for å arrangere både reise til og overnatting.
For de som ikke bor lokalt vil det være aktuelt å finne sted å bo under samling. Det kan være lurt å være ute i god tid, ofte reserverer våre nettstudenter plass for alle 4 samlingene samtidig. Dato for samlinger er derfor tidlig publisert (se samlinger over). 

I Kongsberg er det flere muligheter:

Vandrehjemmet - ligger rett over veien fra KRONA.

Kongsberg Hybelmotell - ligger ved teknologiparken et steinkast unna skolen.

AirB'n'B

Kongsberg Aktivitetspark  - ligger et stykke utenfor sentrum - bil/buss nødvendig.

SSN (Høgås utenfor Notodden): 1700kr pr uke ink. vask og sengetøy.
Dessverre kan ikke SSN Kongsberg tilby overnatting under samlinger foreløpig men det jobbes med saken.

Gyldenløve Hotel Kongsberg - gangavstand fra KRONA.

Grand Hotel Kongsberg - gangavstand fra KRONA.

Oppfølging av studentene

Ved studiested Kongsberg har vi 3 studiekoordinatorer som er tilgjengelige for spm gjennom studietiden din her hos oss. Ta kontakt med din studiekoordinator dersom du har spørsmål. I tillegg til faglærere som underviser i ulike emner, har skolen en egen ansvarlig for det nettbaserte undervisningstilbudet. Ved spørsmål eller henvendelser som ikke er direkte relatert til fag, kan hun kontaktes.

Når du er aktiv student, sendes spørsmål til studiekoordinator, faglærer og/eller ansvarlig for nettbaserte studier via Teams.

Nye søkere og studenter kan også kontakte ansvarlig for det nettbaserte studietilbudet ved spm:

Susanne Stuvstad (TIP og Elektro) suzannest@viken.no

Anette Eriksen (Bygg og Anlegg, KEM, BIM) anetteeri@viken

Fredrik Renee Uthaug Wold (Helse og Reiselivsfag) Fredrikrw@viken.no