Ny student i Kongsberg?

Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg er i hjertet av teknologibyen Kongsberg og samarbeider tett med det lokale næringslivet. Vi tilbyr oppdatert utdanning i fagretningene teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg, data samt elektro. Som student ved Fagskolen i Viken vil du få en relevant, teknisk utdanning som gir gode jobbmuligheter etter avsluttet studie. Våre studenter kommer ut med en ingeniørkompetanse som er ettertraktet i næringslivet og den praktiske bakgrunnen vil ofte være en fordel i jobbsammenheng.

Forkurs i matematikk for nye studenter

Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg anbefaler alle studenter som har behov for oppfriskning i matematikk å delta på kurs i matematikk før skolestart. Informasjon , påmelding og timeplan for digitalt sommer/høstkurs 2021 finner du her

Boklister for skoleåret 2021-2022

Vil du komme i gang med å skaffe deg studiemateriell? Boklistene for skoleåret 2021-2022 vil bli lagt ut i juni.

Krav til bærbare PCer

Skal du kjøpe deg ny PC eller lurer du på om den du har kan brukes i dine studier? Se våre anbefalinger. 

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen i Viken har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Nettstudenter betaler et særutlegg til skolen. 

Bokhandel

Pensumbøker er tilgjengelig på Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg. Kontaktinformasjon: brage-kongsberg@ssn.no| 3100 9783.

Studentsamskipnaden

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen.

SSN har følgende velferdstilbud:

  • Studentboliger
  • Barnehage
  • Spisesteder
  • Helserefusjon og sosialrådgivertjeneste
  • Støtte til sosiale tiltak.