Programmering

Dette studiet er rettet mot programmering og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjonssystemer med forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger som sentrale emner. Du lærer objektorientert programmering og blir i stand til å bygge opp, vedlikeholde og videreutvikle avanserte datasystemer.

I løpet av studiet lærer du å bygge opp og drifte et moderne PC-basert datanettverk. Studenten gis kunnskap om drift av forretningskritiske datasystemer, fjerndrifting og informasjonssikkerhet. Både generelle prinsipper, teknologi og verktøy og den organisatoriske siden ved informasjonssikkerhet inngår i studiet.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen teknikk og industriell produksjon (IKT-servicefag) og elektrofag (IKT-servicefag, automatisering, elenergi, data og elektronikk, flyfag, kulde- og varmepumpeteknikk). 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Studiet består av tretten emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Lokalt valgte emner 
5. Kjemi og miljø
6. Tegning og dokumentasjon 
7. Grunnlagsemne IKT 
8. Grunnlagsemne elektro 
9. Lokale fordypningsemner m/faglig ledelse 
10. Lokalt valgt ledelsesemne 
11. E-handel og databaser m/faglig  ledelse 
12. Operativsystemer m/ faglig  ledelse
13. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til mellomlederstillinger innen planlegging, installasjon, teknisk drift og vedlikehold av dataanlegg og datanettverk. I tillegg åpner studiet for nye muligheter innen både salg/markedsføring av datautstyr og undervisning.