Cybersikkerhet

Cybersikkerhet blir stadig viktigere ettersom smarttelefoner, datamaskiner og internett utgjør en stadig større rolle i de grunnleggende funksjonene i samfunnet. I emnet cybersikkerhet vil lære om cybersikkerhet og nettverk, nettverksikkerhet og håndtering av cybertrusler.

Cybersikkerhet blir stadig viktigere ettersom smarttelefoner, datamaskiner og internett utgjør en stadig større rolle i de grunnleggende funksjonene i samfunnet. Kjernefunksjonen i cybersikkerhet er å forsvare og beskytte enheter og tjenester mot angrep som kan true informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Målet er å redusere risikoen for et cyberangrep.

Cybertrusler påvirker oss alle, og behov for personer innen cybersikkerhetsjobber fortsetter å øke. Faktisk er cybersikkerhetssvikt blant de 5 største globale risikoene ifølge World Economic Forum Global Risks Report (2021).

Emnet skal gi grunnleggende kompetanse innenfor nettverkssikkerhet, håndtering av cybertrusler og hvordan beskytte bedriftens data. Du vil få innsikt i de største sikkerhetsutfordringene som bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner står overfor i dag. Du vil lære konkrete verktøy for å håndtere og forsvare organisasjoner i det digitale domenet. Emnet skal gjøre studenten i stand til å avdekke sårbarheter i enkeltsystemer, utføre enkle sikringstiltak for å herde systemene og teste at tiltakene har effekt. Det skal også gi grunnleggende innføring i metodikk for etterforskning og oppfølging av sikkerhetshendelser, og forståelse av trusselbildet samfunnet står overfor. Studentene skal kunne identifisere og utnytte sårbarheter i systemene og avdekke potensielle konsekvenser. De skal kunne detektere at uønskede hendelser skjer/har skjedd, og herde/sikre systemene mot sårbarheter både gjennom enkelttiltak og kontinuerlig vedlikehold.

Hvis du liker å løse gåter, brenner for teknologi og liker å jobbe i team, kan feltet cybersikkerhet passe godt for deg!

Det vil bli bedriftsbesøk hvor det blir simulert en hendelse som studentene skal løse ut fra de verktøyene de lærer i kurset.

Dette emnet forutsetter at du er noe kjent med IT fag tidligere.

Emnet har et omfang på 10 studiepoeng og er inndelt i 3 temaer. Emnet organiseres som nettbasert emne med samlinger som gjennomføres på heltid/deltid, over 12 uker.

Emnet ligger på fagskolenivå 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. 

 

Oppbygging av arbeidsformer

Introduksjon til cybersikkerhet og nettverk – 3 stp.

 • Behovet for cybersikkerhet
 • Verdi, sårbarhet, trussel - risiko
 • Angrep, konsepter og teknikker
 • Beskytte informasjon
 • Beskytte bedriften
 • Trusler, trusselaktører og sårbarheter
 • Nettverksmodeller og nettverksprotokoller

Nettverkssikkerhet – 4 stp.

 • Forstå nettverkssikkerhet
 • System- og nettverkssikkerhet
 • Nettverkssikkerhets implementering
 • Tilgangsstyring
 • Sikker enhetstilgang
 • Brannmurteknologier
 • Nettverkssikkerhetsdata
 • Nettverkssikkerhetstesting

Håndtering av cybertrusler – 3 stp.

 • Styring, etikk og prosedyrer
 • Trussel etterretning
 • Risikostyring og sikkerhetskontroller
 • Digital etterforskning
 • Hendelseshåndtering og analyse
 • Tiltak for økt cybersikkerhet
 • Myndigheters rolle

Opptakskrav

Opptakskrav er regulert i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken.1 Generelt opptaksgrunnlag

 • a) Relevant fagbrev, eller
 • b) Relevant treårig yrkesfaglig opplæring, eller
 • c) Søkere som ikke fyller kravet a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse, eller
 • d) Generell studiekompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev:

 • Automatiseringsfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget
 • Avionikerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Heismontørfaget
 • IKT-servicefaget
 • IT-driftsfaget
 • IT-utviklerfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget