Våre samarbeidspartnere

Samarbeidsavtaler skaper ny kunnskap som fagmiljøer og studenter får nytte av.
horsens

Internasjonalt samarbeid

Fagskolen i Viken har en samarbeidsavtale med VIA University College i Danmark. Samarbeidet gjør det mulig for fagskoleingeniører å ta en videreutdanning på VIA University College og oppnå graden "profesjons-bachelor". 

Byggstudenter vil kunne bli tatt opp i bygningskonstruktørutdannelsens 4.semester i Bygningskonstruktør. Dette gir inntaksgrunnlag til å studere Cand.Scient.techn. ved Aalborg Universitet.

Maskinteknikk-studenter vil kunne tas opp på Maskinutdannelsen og prosessteknikk-studenter vil kunne ta Produktioningeniør.

Les mer på VIA University College ››