Opptak Arbeid med sårbare barn og unge

Informasjon om søknadsfrister og lokale opptak på studiet Arbeid med sårbare barn og unge, for studiested Fredrikstad.
Arbeid med sårbare barn og unge
Du kan søke opptak på enkelt emner i studiet Arbeid med sårbare barn og unge.
NB! Vi tar inn søknader fortløpende, søk tidlig om du ønsker studieplass! 

 

Studiet består av samlinger og nettundervisning mellom samlingene. Her får du oversikt over oppstartsinfo og møtested. Samlingene vil foregå på samme sted, Fagskolen i Viken, Kobberslagerstredet 1. 

 

For å søke på emnene går du til vårt elektroniske søknadsskjema for Lokale opptak eller ved å klikke på søkeknappen til høyre her.

 

Spesifiser i kommentarfeltet i søknadskjemaet hvilket emne og uke du søker på. Om du ønsker å søke på flere emner, skriver du det i emnefeltet i søknadsskjema.

 

Emne 4 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

Søknadsfrist: - 

Oppstart:  Tirsdag 16. august og onsdag 17.august. Dette er første samling i Fredrikstad i hovedbygget. Rom 216.

Varighet: uke 33 til uke 44 (eksamen uke 44)

Samlinger: Samlinger i følgende uker: 33, 37 og 43.  Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 13:50.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er tirsdager klokken 18:00 til 21:20.


Emne 1 Helsetjenester og rettigheter til sårbare barn og unge

Oppstart: Torsdag 24. august 2023, kl. 08:10-14:45. Dette er første samling i Fredrikstad i hovedbygget. Rom 119.

Varighet: uke 34 til uke 45 (Eksamen uke 45)

Samlinger: Samlinger torsdager og fredager i følgende uker: 34, 38, og 44. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 13:50.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er mandager klokken 18:00 til 21:20.  Det er ikke nett de ukene det er samling.


Emne 5 Psykisk utviklingshemming hos barn og unge 

Søknadsfrist: 7. november

Oppstart:  Tirsdag 14. november og Onsdag 15. november. Dette er første samling i Fredrikstad i hovedbygget. Rom 216.

Varighet: uke 43 til uke 5 (eksamen uke 5)

Samlinger: Samlinger i følgende uker: 46, 50 og 4. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 13:50.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er tirsdager klokken 18:00 til 21:20.
 

Emne 2 Familiesentrert omsorg, kommunikasjon og samhandling

Søknadsfrist: 19. november

Oppstart: Torsdag 23. november og Fredag 24. november, klokken kl. 08:10-14:45. Dette er første samling i Fredrikstad i hovedbygget. Rom 119.

Varighet: uke 47 til uke 6 (Eksamen uke 6)

Samlinger: Samlinger torsdager og fredager i følgende uker: 47, 1 og 5. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 13:50.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er mandager klokken 18:00 til 21:20. Det er ikke nett de ukene det er samling.


Emne 6 Aktivitet og deltakelse, velferdsteknologi og hjelpemidler 

Søknadsfrist: 6. februar

Oppstart:  Tirsdag 13. februar og onsdag 14. februar.  Dette er første samling i Fredrikstad i hovedbygget. Rom 216.

Varighet: uke 7 til uke 20 (eksamen uke 20)

Samlinger: Samlinger i følgende uker: 7, 11, 14 og 19. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 13:50.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er tirsdager klokken 18:00 til 21:20.


Emne 3 Psykisk helse hos barn og unge 

Søknadsfrist: 18. februar

Oppstart: Torsdag 29. februar 2024 og fredag 1.mars, klokken kl. 08:10-14:45. Dette er første samling i Fredrikstad i hovedbygget. Rom 119.

Varighet: uke 9 til uke 21 (Eksamen uke 21)

Samlinger: Samlinger i følgende uker: 9, 15, og 20. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 13:50.

(Uke 9: torsdag og fredag. Uke 15: torsdag og fredag. Uke 20: onsdag og torsdag)

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er mandager klokken 18:00 til 21:20.