Praktisk lederutdanning, er en ny utdanning ved Fagskolen i Viken

Hva venter du på? Ta steget! Øk din kompetanse innenfor faget ledelse
Praktisk ledelse

Kan ledelse læres?

Det synses i dag mye om ledelse generelt, et kjapt søk i Google gir ca. 770 millioner treff på ordet leadership. Søker du på ordet ledelse får vi 19 millioner treff.

Ledelse er med andre ord noe svært mange mener noe om. Går du til legen, forventer du å bli behandlet av en person med tilstrekkelig fagkompetanse om medisin. Setter du deg på flyet fra Oslo til Bodø tar du det som en selvfølge at piloten som fører flyet er utdannet som pilot og innehar kompetanse så du kommer trygt frem.

Hvordan er våre forventninger til ledere og deres kompetanse til den jobben de skal gjøre. Det er langt ifra sikkert at ledere har grunnleggende kunnskaper om grunnleggende psykologi, aktuelt lovverk, konflikthåndtering, HMS, økonomi, markedsføring eller andre bestanddeler som en leder ganske sikkert vil komme til å møte i sin arbeidshverdag som leder. Dette studiet gir deg verktøyene du trenger for å bli en god leder. 

Hva ledere kan lære

Ledelse er livslang læring og vilje til å være sitt eget «forskningsobjekt». Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, brutal ærlighet med seg selv og vilje til å jobbe med egne mønstre.

Det kan læres av de fleste, men det krever så mye mer enn noen studiepoeng eller et kurs med ledelse i tittelen. Gode fagarbeidere blir ofte tildelt en lederrolle med tilhørende krav og forventninger. Men, hvordan går man fra rollen som fagarbeider til leder? 

Når fagarbeidere inntar en lederrolle med nye krav, er det derfor positivt at ledelse er en kompetanse som kan læres, noe denne utdanningen i praktisk ledelse kan bidra til. Utdanningen tar for seg disse rammevilkårene, og ser på ledelse som påvirkning, veiledning og ivaretakelse av godt samspill på arbeidsplassen og i arbeidslivet.

Praktisk lederutdanning ved Fagskolen i Viken

Studiet er bygget opp med 4 emner hvor emneoverskriftene er trygghet i lederrollen, leders rammer, utvikling i lederrollen og avsluttes med et hovedprosjekt.

Studiet har et pedagogisk opplegg som sikrer god veiledning og oppfølging av studentene både som gruppe og individ. Målet er å få studenten til å sette sine erfaringer og kunnskaper inn i en større sammenheng. Et emne skal ha minst en samling á totalt minst fire studiedager.

For å bli tatt inn på praktisk lederutdanning kreves fag‐/svennebrev, eller generell studiekompetanse, eller relevant yrkeserfaring. Realkompetanse kan være oppnådd både gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring, deltakelse i organisasjoner med mer.

Ønsker du å øke kompetansen i ledelse? Søk opptak i dag! 

 

Alle har en spesialkompetanse. Vår er å utvikle din.