Kurstilbud Studiested Fredrikstad | Desentralisert blodpøvetaking og skiftestuearbeid

Kurset er aktuelt for alle grupper helsepersonell som ønsker å oppdatere kunnskap og ferdigheter i blodprøvetaking og skiftestuearbeid.
Kurs i blodprøvetaking

Målgruppe

Kurset er aktuelt for alle grupper helsepersonell som ønsker å oppdatere kunnskap og ferdigheter i blodprøvetaking og skiftestuearbeid. Aktuelle yrkesgrupper er sykepleiere, helsesekretærer, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, ambulansepersonell, vernepleiere m.fl.

Kursinnhold

 • Teoretisk og praktisk gjennomgang av utstyr og prosedyrer i venøs blodprøvetaking utenfor sykehus. 
 • Praktisk opplæring og øvelse i blodprøvetaking gis av laboratorieansatt ved Sykehuset Østfold.
 • Teoretisk gjennomgang av sårprosedyrer, teoretisk og praktisk gjennomgang av prosedyrer ved fjerning av sting/agraffer, øreskylling og  injeksjoner og intravenøs behandling utenfor sykehus
 • Generelt om pasientobservasjoner (ABCDE og bruk av ulike kartleggingsverktøy).

Kurskveld 1
Venøs blodprøvetaking

 • Gjennomgang retningslinjer og regelverk. 
 • Hygiene og smittevern.
 • Pre- analytiske forhold -pasientopplysninger og pasientdokumentasjon.
 • Anatomiske og fysiologiske forhold. 
 • Prosedyrer ved venøs blodprøvetaking.
 • Praktiske øvelser med gjennomgang av utstyr.

Kurskveld 2
Skiftestuearbeid

 • Gjennomgang av retningslinjer og regelverk.
 • Hygieniske tiltak ved kapillær blodprøvetaking. 
 • Laboratoriearbeid, vedlikehold, kontroll og dokumentasjon av analyseapparater.
 • Feilkilder i forbindelse med prøvetaking.
 • Praktiske øvelser i venøs og kapillær blodprøvetaking med gjennomgang av utstyr.

Kurskveld 3
Andre prøver og analyser

 • Prøver til mikrobiologi og patologi (urin- og avføringsprøver, ekspektorat, mononukleose, spirometri).
 • Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale og tolking av prøvesvar.
 • Venøs blodprøvetaking – praktiske øvelser.
 • Kapillær prøvetaking – praktiske øvelser.

Kurskveld 4
Skiftestuearbeid

 • Observasjoner og stell av sår.
 • Stell av dren og kateter, øvelse i RIK (ren intermitterende kateterisering)
 • Praktiske øvelser.

Kurskveld 5
Skiftestuearbeid

 • Pasientobservasjoner etter ABCDE-metodikk og bruk av kartleggingsverktøy
 • Gjennomgang og opplæring i injeksjons-metodikk
 • Praktiske øvelser i observasjoner, puls, blodtrykk, bruk av pulsoksymeter og repetisjon og øvelser knyttet til blodprøvetaking.
 • Avslutning med evaluering og utdeling av kursbevis.