Desentralisert blodpøvetaking og skiftestuearbeid

Kurset er aktuelt for alle grupper helsepersonell som ønsker å oppdatere kunnskap og ferdigheter i blodprøvetaking og skiftestuearbeid.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for alle grupper helsepersonell som ønsker å oppdatere kunnskap og ferdigheter i blodprøvetaking og skiftestuearbeid. Aktuelle yrkesgrupper er sykepleiere, helsesekretærer, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, ambulansepersonell, vernepleiere m.fl.

Kursinnhold

 • Teoretisk og praktisk gjennomgang av utstyr og prosedyrer i venøs blodprøvetaking utenfor sykehus. 
 • Praktisk opplæring og øvelse i blodprøvetaking gis av laboratorieansatt
 • Teoretisk gjennomgang av sårprosedyrer, teoretisk og praktisk gjennomgang av prosedyrer ved fjerning av sting/agraffer, øreskylling og  injeksjoner og intravenøs behandling utenfor sykehus
 • Generelt om pasientobservasjoner (ABCDE og bruk av ulike kartleggingsverktøy).

Kursgjennomføring

 • Gjennomgang retningslinjer og regelverk 
 • Hygiene og smittevern
 • Pre- analytiske forhold -pasientopplysninger og pasientdokumentasjon
 • Anatomiske og fysiologiske forhold
 • Prosedyrer ved venøs blodprøvetaking
 • Hygieniske tiltak ved kapillær blodprøvetaking 
 • Laboratoriearbeid, vedlikehold, kontroll og dokumentasjon av analyseapparater
 • Feilkilder i forbindelse med prøvetaking
 • Praktiske øvelser i venøs og kapillær blodprøvetaking med gjennomgang av utstyr
 • Prøver til mikrobiologi og patologi (urin- og avføringsprøver, ekspektorat, mononukleose, spirometri)
 • Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale og tolking av prøvesvar
 • Venøs blodprøvetaking – praktiske øvelser
 • Kapillær prøvetaking – praktiske øvelser
 • Observasjoner og stell av sår.
 • Stell av dren og kateter, øvelse i RIK (ren intermitterende kateterisering)
 • Pasientobservasjoner etter ABCDE-metodikk og bruk av kartleggingsverktøy
 • Gjennomgang og opplæring i injeksjons-metodikk
 • Praktiske øvelser i observasjoner, puls, blodtrykk, bruk av pulsoksymeter og repetisjon og øvelser knyttet til blodprøvetaking
 • Avslutning med evaluering og utdeling av kursbevis.
Kursdato
Utsatt start
Pris
-
Gjennomføring

Kurset kjøres over 4 kurskvelder og inkluderer godkjent kursbevis og kursmateriell.

Sted: Studiested Fredrikstad. Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Kursholdere
Holdes av spesialsykepleiere.

Påmelding
Bindende påmelding. Kommer lenke når påmelding åpner

Lukkede kurs
Ta kontakt med oss om din virksomhet har behov for et eksklusivt kurs. Telefon: 69 38 13 00 eller vikenfs@viken.no