Prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen | Studiested Geilo

Dette studiet i prosjektledelse vil gjøre deg bedre rustet til å lede planlegging, gjennomføring og avslutning av bygg- og/eller anleggsprosjekter. Oppstart ca. 15 august 2024.
Søk her!

 

Studiet Prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen tilbys også gjennom Samordna opptak. Tilbudet er det samme, men i Geilo har vi opptak gjennom lokalt opptak. Søknadsskjema finner finner du i knappen til høyre.

Bygg- og anleggsbransjen trenger flere fagarbeidere med kompetanse innen prosjektledelse. Som student vil du lære å planlegge, organisere og gjennomføre et bygg- og/eller anleggsprosjekt. Målgruppen for studiet er fagarbeidere som har, eller ønsker å ta, en lederrolle som prosjektleder eller prosjektmedarbeider i bygg- og anleggsbransjen. I utdanningen legges det vekt på praktisk og bransjespesifikk tilnærming til prosjektlederfaget, som sammen med teori og din egen faglige og praktiske bakgrunn danner grunnlaget for ditt læringsutbytte. Utdanningen vil gi deg kompetanse som skal bidra til bærekraftige løsninger og utvikling i prosjekter.

NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023 (H23). Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024. 

 

Oppstart for Studiested Geilo: Studiet starter med samling 20 - 22 august. 

Vi håper å starte opp studiet i midten av august, med forbehold at vi får inn nok søknader til studiet. Søknadsskjema er aktivt og du kan melde deg på ved å klikke på "Søk her" knappen til høyre.


Søknadsfrist: 1. august 

Vi tar inn søknader frem til studiestart, studiet må ha minimum 15 studenter for å starte opp. Du vil få informasjon nærmere oppstart dersom studiet ikke vil bli igangsatt på grunn av for få studenter. 


Offentlig finansiert

Studiet er gratis, men du må dekke reiseutgifter, studieavgift og materielle kostnader. 


Har du spørsmål til studiet?

Ta kontakt med studiekoordinator ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg studiekoordinator.kongsbergfs@afk.no


Oppbygging og arbeidsformer

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og består av fire emner. Du søker opptak til hele studieløpet. 

Studiet organiseres på følgende måte: 

1/2-årig utdanning fordelt over 1 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger. Studiet innebærer 4 fysiske samlinger a 2 dager. Det vil si en 2-dagers samling knyttet til hvert emne. Totalt 8 fysiske dager i løpet av skoleåret. I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 

Studiet består av 4 emner:

 • Emne 1:   Prosjektforståelse, 5 stp.
 • Emne 2:   Prosjektplanlegging, 10 stp.
 • Emne 3:   Prosjektgjennomføring, 10 stp.
 • Emne 4:   Prosjektavslutning, 5 stp.

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er: 

 • Forelesninger 
 • Stedbasert undervisning 
 • Nettbasert undervisning 
 • Egenstudier 
 • Veiledning 
 • Flipped classroom 
 • Ferdighetstrening/simulering 
 • Gruppearbeid 
 • Prosjektarbeid 
 • Problembasert læring (PBL) 

Arbeidsomfang: 

Total arbeidsbelastning er anslått til 810 timer for hele studiet. Dette inkluderer lærerstyrt undervisning, veiledning, samlinger og selvstudie. 

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Alle fag-svennebrev innen følgende studieretninger:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Rørlegger
 • Design og håndverk
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Elektrofag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon

b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Godkjente fagbrev

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Rørlegger
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Elektrofag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.