Innovasjon- og intraprenørskap for bygg- og industri

Bygg- og industri står for en betydelig andel sysselsetting og velferd i vårt samfunn. Denne utdanningen er bestilt av bransjen selv fordi det er behov for flere fagarbeidere som kan bidra til økt innovasjon gjennom å jobbe som intraprenører.
Bilde av to som fagarbeidere i bygg- og industri

En intraprenør jobber internt i bedriftene for å sikre en kultur som fremmer innovasjon og bærekraft ved hjelp av konkrete verktøy.

Intraprenøren skaper nye muligheter innen eksisterende virksomhet, alt fra private til offentlige virksomheter. Østlandsforskning definerer intraprenøren i et pilotprosjekt som: «Personer i en bedrift/etat som tar fatt i og kommersialiserer en forretningsidé som ligger utenfor bedriftens/etatens kjernevirksomhet og som ellers ikke ville blitt utnyttet» Denne deltidsutdanningen gir arbeidsgivere og fagarbeidere det løftet de trenger for å utvikle seg videre. Fagarbeideren studerer ved siden av jobb for å skape verdi for arbeidsgiver gjennom å bidra til tohendig innovasjon i eksisterende virksomhet. Dermed sikres fremtidig gevinstrealisering, noe som kommer oss alle til gode!

Tilgjengelige emner - søkes på gjennom lokale opptak

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hvert emne. Disse emnene er åpent for søknader under lokalt opptak. Ønsker du mer informasjon om hver enkelt emne, finner du mer informasjon i studieplanen i fanen til høyre. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@viken.no

Se hvilke emner som er tilgjengelig å søke på her ››

Opptakskrav og relevante fagbrev

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

For utdanning innen bygg og industri kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram bygg- og industri eller tilsvarende. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller realkompetanse.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og er inndelt i 6 emner a 10 studiepoeng. Du søker opptak til hele studieløpet, men kan velge å ta enkeltemner. Hvert emne kan tas enkeltvis med avsluttende vurdering og utdeling av kompetansebevis. Det er et nettbasert deltidsstudium i kombinasjon med fysiske samlinger over fire semester. To samlinger per semester, fysisk i Fredrikstad. Det legges vekt på en praktisk og bransjespesifikk tilnærming til teorien. 

Studiet består av 6 emner:

  • Emne 1: Innovasjon og intraprenørskap, 10 stp.
  • Emne 2: Innovasjon og ledelse, 10 stp.
  • Emne 3: Innovasjon og teknologi, 10 stp.
  • Emne 4: Innovasjon og økonomi, 10 stp.
  • Emne 5: Innovasjon og logistikk, 10 stp.
  • Emne: 6 Innovasjon og kvalitetsstyring, 10 stp.

Emne 1 har oppstart i uke 41 2023 og tar løpende opptak.

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet er gi deg kunnskap og verktøy til å delta i, eller ha ansvaret for innovasjon og bærekraft der hvor det trengs i din bedrift. Med bærekraft mener vi økonomiske, sosiale og miljømessige tiltak. Du vil lære om sirkulærøkonomi, tripple bunnlinjer, klimaregnskap og livssyklusanalyser med mer. I studiet vil du få bruk for din faglige og praktiske bakgrunn som du kobler på ny innsikt og læring.

Studentene vil etter gjennomført studie være rustet til å lede, planlegge, gjennomføre og avslutte prosjekter for økt innovasjon i sin bedrift og bransje. Studentene vil få trening i å tenke som en intraprenør om ulike prosesser for økt innovasjonstakt i bransjene. Typiske arbeidsoppgaver kan være å jobbe som koordinatorer for innovasjon og utvikling i små til mellomstore prosjekt og å skape merverdi i eksisterende tiltak for utvikling.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.