Norsk Reiselivsfagskole

Det nye studietilbudet i reiseliv ved Fagskolen i Viken, studiested Geilo – Norsk Reiselivsfagskole har vært i drift i et semester.
Norsk Reiselivsfagskole - undervisning

Oppstarten har vært en suksess og samarbeid med næringen er meget godt. Det er mange henvendelser fra blant annet bransje, videregående skoler, organisasjoner og media. Tor Kjølberg fra Daily Scandinavian har laget en reportasje om studiestedet.

Les mer: https://www.dailyscandinavian.com/new-school-of-tourism-and-hospitality-in-geilo-norway/