Visjon og mål

Senter for Erfaringsbasert Læring skal være en anerkjent kapasitet på høyere yrkesfaglig utdanning og en innovativ aktør til banebrytende og bærekraftig utvikling av en utdanningssektor som arbeidslivet etterspør.

Visjonen skal nås ved å

  • Sikre faktabasert kunnskap om sektorens fagligpedagogiske virksomhet
  • Gi retningsgivende råd, og gjennomføre retningsgivende aktiviteter og målrettet kommunikasjon som sikrer en felles oppfatning av HYUs samfunnsoppdrag
  • Samarbeide aktivt med NOKUT og andre for å sikre kvalitetsutvikling og etablering aven ordning for institusjonsakkreditering innen HYU
  • Utvikle og tilby etter-og videreutdanningstilbud for de ansatte i sektoren som fører til kvalitets-og skoleutvikling
  • Utvikle og utteste modeller for områder som samarbeid med arbeidslivet, studentmedvirkning, organisering og drift avfleksible desentralisertehybride studieløp