Lokalt studentråd - region Østfold

Studentrådet er samarbeidsorganet for studentene ved studiestedene Fredrikstad og Indre Østfold, som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt. Studentrådets roller, oppgaver og mandat er nedfelt i egne vedtekter.

Skoleåret 2022 - 2023

Studentene ved Fredrikstad og Askim har oppnevnt følgende studentrepresentanter som utgjør styret for studentrådet Østfold: 

  • Leder: Thomas Wiig Hovland (1. klasse Bygg, heltid)
  • Nestleder: Sebastian Aas Isaksen (1. klasse Målrettet miljøarbeid)
  • Styremedlem l:  Økonomiansvarlig Marthe Elvira Woldheim (1. klasse Barn med særskilte behov)
  • Styremedlem ll: Thor Inge Olsen (1. klasse Prosessteknikk nett)
  • Styremedlem lll: Thea Elisabeth Mortensen (2.klasse Målrettet miljøarbeid)

Kontor i 1. etg. ved hovedinngang, studiested Fredrikstad

Studentrådet har et eget kontor i 1. etasje ved hovedinngang på skolen. Her kan dere komme innom å snakke med representantene hvis dere har spørsmål eller aktuelle saker dere ønsker å ta opp. 

Kontoret har åpningstid:

  • Nye åpningstider kommer! 

Studentene er stort sett tilstede på skolen alle hverdager. 

Lokale studentråd ved FiV

Studentene velger hver høst representanter til studentrådet og studentrådsstyret ved fagskolen. Tillitsvalgt er klassenes talerør, mens studentrådets styre er talerør overfor ledelsen og kvalitetsutvalget for studentene på studiestedene. Gjennom tillitsvalgte kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse til studentrådet.. Det kan være lurt å gjennomføre klassens time et par ganger i skoleåret som går på læringsmiljø, trivsel og andre viktige saker. Studentrådet kan også arrangere sosiale sammenkomster og aktiviteter for studentene ved fagskolen.

Studentorganet FiV

Studentorganet ved FiV utgjør alle klassetillitsvalgte på tvers av alle studiesteder ved Fagskolen i Viken og dette kalles også generalforsamlingen. Det er Studentorganet FiV som bestemmer vedtektene og i løpet av skoleåret skal det minst være 1 samling.

Studentorganet har også eget styre som er direkte talerør mot rektor og styret ved FiV. 

Slik er organiseringen av fagskolens studentorgan:

Studentorgan FiV