Lokalt studentråd - region Østfold

Studentrådet er samarbeidsorganet for studentene ved studiestedene Fredrikstad og Indre Østfold, som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt. Studentrådets roller, oppgaver og mandat er nedfelt i egne vedtekter.

Hver høst velger studentene representanter til studentrådet og studentrådsstyret for studentene ved studiestedene Fredrikstad og Indre Østfold. Studentrådet er klassenes talerør ovenfor fagskolens ledelse. Gjennom tillitsvalgte kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse til studentrådet. Studentrådet arrangerer sosiale sammenkomster og aktiviteter for studentene ved fagskolen.

Studentrådsstyret Østfold skoleåret 2023 - 2024

Studentene ved Fredrikstad og Indre Østfold har oppnevnt følgende studentrepresentanter som utgjør styret for studentrådet Østfold: 

  • Leder: Thomas Wiig Hovland 
  • Nestleder: William Arnesen
  • Styremedlem l:  Anne Christine Martinsen (Økonomiansvarlig)
  • Styremedlem ll: Ruben Hegge (sekretær) 
  • Styremedlem lll: Marte Elvira Woldheim 

Studentrådet Østfold er en del av Studentorganet FiV som er representert i flere utvalg/styrer på skolen. I tillegg har vi et tett samarbeid med Studentdemokratiet ved Høgskolen i Østfold, samt en representant fra fagskolen i styret til Studentsamskipnaden Østfold. I løpet av året blir det arrangert diverse sosiale sammenkomster som er rettet mot studentene ved fagskolen, samtidig som det hele veien er mye som skjer i samarbeid med HiØ.
Hvert år trengs det nye engasjerte studenter som har lyst til å være med på å skape en bra studietid for alle! 

Kontor i 1. etg. ved hovedinngang, studiested Fredrikstad

Studentrådet har et eget kontor i 1. etasje ved hovedinngang på skolen. Her kan dere komme innom å snakke med representantene hvis dere har spørsmål eller aktuelle saker dere ønsker å ta opp. 

Kontoret har åpningstid:

  • Nye åpningstider kommer! 

Studentene er stort sett tilstede på skolen alle hverdager. 

Lokale studentråd ved FiV

Studentene velger hver høst representanter til studentrådet og studentrådsstyret ved fagskolen. Tillitsvalgt er klassenes talerør, mens studentrådets styre er talerør overfor ledelsen og kvalitetsutvalget for studentene på studiestedene. Gjennom tillitsvalgte kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse til studentrådet.. Det kan være lurt å gjennomføre klassens time et par ganger i skoleåret som går på læringsmiljø, trivsel og andre viktige saker. Studentrådet kan også arrangere sosiale sammenkomster og aktiviteter for studentene ved fagskolen.

Studentorganet FiV

Studentorganet ved FiV utgjør alle klassetillitsvalgte på tvers av alle studiesteder ved Fagskolen i Viken og dette kalles også generalforsamlingen. Det er Studentorganet FiV som bestemmer vedtektene og i løpet av skoleåret skal det minst være 1 samling.

Studentorganet har også eget styre som er direkte talerør mot rektor og styret ved FiV. 

Slik er organiseringen av fagskolens studentorgan:

Studentorgan FiV