Lokalt studentråd - region Buskerud

Studentrådet er samarbeidsorganet for studentene ved studiestedene Kongsberg og Geilo, som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt. Studentrådets roller, oppgaver og mandat er nedfelt i egne vedtekter.

Hver høst velger studentene representanter til studentrådet og studentrådsstyret for studentene ved studiestedene Kongsberg og Geilo. Studentrådet er klassenes talerør ovenfor fagskolens ledelse. Gjennom tillitsvalgte kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse til studentrådet. Studentrådet arrangerer sosiale sammenkomster og aktiviteter for studentene ved fagskolen.

Studentrådsstyret Buskerud skoleåret 2023-2024

  • Leder - Valentin GH. Marin 
  • Nestleder - Casper W. Sveum
  • Medlem l - Kenneth Svalstad Øien (Økonomiansvarlig)
  • Medlem ll - Jerome Fries (sekretær)

Studentrådet Buskerud er en del av Studentorganet FiV som er representert i flere utvalg/styrer på skolen. I tillegg har vi et tett samarbeid med Studentdemokratiet ved USN, samt en representant for FTO i styret til Studentsamfunnet i Kongsberg. I løpet av året blir det arrangert diverse sosiale sammenkomster som er rettet mot studentene ved fagskolen, samtidig som det hele veien er mye som skjer i samarbeid med USN.
Hvert år trengs det nye engasjerte studenter som har lyst til å være med på å skape en bra studietid for alle! 

Bemannet kontor

Studentrådsstyret har kontor i 2. etg på Krona, rom 2220.