Lokalt studentråd - region Buskerud

Studentrådet er samarbeidsorganet for studentene ved studiestedene Kongsberg og Geilo, som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt. Studentrådets roller, oppgaver og mandat er nedfelt i egne vedtekter.

Studentene velger hver høst representanter til studentrådet og studentrådsstyret ved fagskolen. Studentrådet er klassenes talerør ovenfor fagskolens ledelse. Gjennom tillitsvalgte kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse til studentrådet. Studentrådet arrangerer sosiale sammenkomster og aktiviteter for studentene ved fagskolen.

Styret til studentrådet ved består av:

  • Studentrådsleder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Økonomiansvarlig
  • Styremedlem 1.
  • Styremedlem 2. (Hovedtillitsvalgt for nettstudentene)

Studentrådet er representert i flere utvalg/styrer på skolen: Kvalitetsutvalg, Klagenemnd og Styret. I tillegg har vi et tett samarbeid med Studentdemokratiet ved USN, samt en representant for FTO i styret til Studentsamfunnet i Kongsberg. I løpet av året blir det arrangert diverse sosiale sammenkomster som er rettet mot studentene ved fagskolen, samtidig som det hele veien er mye som skjer i samarbeid med USN.
Hvert år trengs det nye engasjerte studenter som har lyst til å være med på å skape en bra studietid for alle! Om dette virker interessant for deg som ny student, ta kontakt med Studentrådet: fto.studentrad@bfk.no 

Bemannet kontor

Studentrådsstyret har kontor i 2. etg på Krona, rom 2220.