Hvordan søke tilrettelegging

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier. Dersom du har synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer i studiehverdagen, kan du ha rett på tilrettelegging.
Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging eller kontakt med andre instanser.

Hvordan gå frem?

Ved Fagskolen i Viken søker man tilrettelegging via Visma InSchool.

Tilrettelegging ved eksamen eller annen vurderingssituasjon som for eksempel lengre tid, skjermet plass eller opplest oppgave kan søkes om via Visma InSchool.
For å få søknaden din behandlet, må du benytte følgende skjema som fylles ut av lege/sakkyndig og som videre lastes opp i Visma InSchool som gyldig dokumentasjon på sykdom/nedsatt funksjonsevne.

Hvordan søke i Visma InSchool.

Ved annen individuell tilrettelegging så ta kontakt med studiekoordinator. Studiekoordinator vil kunne samarbeide med deg om hvilke tilrettelegginger som er mulig å få til og hva du har behov for. 

Hvis du har behov for tilrettelegging når du kommer til studiestart, ta kontakt i god tid.

Se her for mer informasjon angående særskilt tilrettelegging hos FiV

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen

 

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen, permanente behov er 1.november.

Søknad mottatt etter oppgitt frist har ingen garanti for å bli saksbehandlet før eksamen.

Ved akutt behov som er grunnlaget for søknaden, er det ingen frist i henhold til forskriften.