Hvordan søke tilrettelegging

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier. Dersom du har synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer i studiehverdagen, kan du ha rett på tilrettelegging.
Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging eller kontakt med andre instanser.

Hvordan gå frem?

Ved fagskolen i Viken søker man tilrettelegging via Visma InSchool.

Tilrettelegging på eksamen som for eksempel lengre tid, skjermet rom og opplest oppgave kan søkes om via Visma InSchool. Du må legge ved dokumentasjon på dine utfordringer som kan forklare at du har behov for tilrettelegging på eksamen.

Ved annen individuell tilrettelegging så ta kontakt med studiekoordinator. Studiekoordinator vil kunne samarbeide med deg om hvilke tilrettelegginger som er mulig å få til og hva du har behov for. 

Hvis du har behov for tilrettelegging når du kommer til studiestart, ta kontakt i god tid.

Se her for mer informasjon angående særskilt tilrettelegging hos FiV

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen

 

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen, permanente behov:

  • X høstsemester
  • X vårsemester

Ved akutt behov som er grunnlaget for søknaden, er det ingen frist i henhold til forskriften.