Eksamenssted

Eksamenssted er som hovedregel lokaler tilknyttet Fagskolen i Viken ved det studiestedet studenten tilhører, eller der undervisningen gjennomføres.
Fagskolen i Viken

Ved særlige tilfeller, kan skolen gi studenten dispensasjon til å ta eksamen ved annet eksternt eksamenssted.

Særlige tilfeller kan være:

  • Helsemessige årsaker hos studenten dokumentert av lege, eller annen behandler
  • Helsemessige årsaker hos barn eller nære pårørende dokumentert av lege eller annen behandler
  • Graviditet (for student, eller studentens partner) dokumentert av lege
  • Andre tungtveiende grunner vurderes fra tilfelle til tilfelle

Økonomiske årsaker som arbeid, eller lang reisevei regnes ikke som et særlig tilfelle.

Søknad om dispensasjon, sendes til eksamensadministrasjon ved det aktuelle studiestedet, skjema senest en måned før eksamen.

Dersom søknaden innvilges, kontakter studenten aktuelt sted for eksamensgjennomføring og inngår avtale med eksternt studiested. Avtalen fylles ut i skjema.

Studenten ilegges en avgift som dekker eventuelle merkostnader. Studenten må selv inngå avtale med det eksterne eksamensstedet.

 

Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte Fagskolen i Viken som eksamenslokale, kan søke om å avlegge eksamen ved Fagskolen i Viken. Dersom dette innvilges, skal det i henhold til gjeldende satser betales et gebyr per eksamen per student, samt eventuell godtgjørelse for eksamensvakt.