Ansatte

Sentral ledelse

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketils@viken.no
Prorektor FiV Øst
Fredrikstad

Utvikling og Internasjonalisering

Helene Karin Mallasvik

helenemal@viken.no
Prosjektleder
Fredrikstad

Kommunikasjon

Christina Bang-Olsen (i permisjon)

90 82 22 63
christinab@viken.no
Innovasjon og markedsleder
Fredrikstad

Eileen Bergstrøm

+47 900 66 387
eileenbe@viken.no
Markedsleder (vikar)
Fredrikstad

Lokal ledelse Fredrikstad

Fredrik Rene Hæren

48 27 01 77
fredrikha@viken.no
Utdanningsleder helse- og oppvekst
Fredrikstad

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketils@viken.no
Prorektor FiV Øst
Fredrikstad

Ole Kristian Thoresen

92 42 20 92
oletho@viken.no
Utdanningsleder TIP/Kjemi
Fredrikstad

Tommy K. Moen

91 81 02 03
tommym@viken.no
Utdanningsleder Bygg/BIM/Elektro
Fredrikstad

Administrasjon

Berit Andersen

480 93 311
berita@viken.no
Studentadministrasjon
Fredrikstad

Erik Nordgård (i permisjon)

eriknor@viken.no
Studiekoordinator tekniske fag
Fredrikstad

Erik Stordahl

69 38 13 11
erikstord@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Hanne Moen

69 38 13 30
hannemo@viken.no
Resepsjon, kontormedarbeider
Fredrikstad

Hilde Molund

+47 95 17 69 23
hildemol@viken.no
Studiekoordinator helse oppvekst og ledelse
Fredrikstad

Ida Lutnæs

+47 468 14 414
idalut@viken.no
Eksamenskoordinator
Fredrikstad

Linda Marie Bang

+47 464 70 898
lindaban@viken.no
Studiekoordinator tekniske fag
Fredrikstad

Nina Manov

99 55 92 05
ninelam@viken.no
Praksis og ferdighetskoordinator Helse og oppvekst
Fredrikstad

Sissel Annett Myklebust

sisselmy@viken.no
Studentadministrasjon
Fredrikstad

Stefan Staniskovic

stefas@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Bygg- og anleggsfag

Finn Gunnar Reiersen

69 38 13 15
finnr@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Torfinn Hagen

69 38 13 15
torfinnh@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Aleksander Vikki

aleksandvi@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Tor Raanaas

69 38 13 15
torr@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Trond Atle Drøbak

69 38 13 15
trondd@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Bygnings-Informasjons-Modellering - BIM fag

Franz Leisser

franzl@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Kristoffer Moe

418 48 254
kristoffem@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Thor-Egil Johnsen

thoregiljo@viken.no
Faglærer (vikar)
Fredrikstad

Elektrofag

Runar Johannesen

69 38 13 17
runarj@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Runar Olsen

69 38 13 17
runaro@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Bård Reinton-Kjellhov

69 38 13 17
bardr@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Frank Wisur

69 38 13 17
frankw@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Jens Erling Ebbesvik Bjørck

jensbjor@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Tom Erik Kjøniksen

69 38 13 10
tomk@viken.no
Faglærer / IKT- pedagogisk ansvarlig
Fredrikstad

Helsefag

Anita Magnor Bjerk

anitabje@viken.no
Studentveileder
Fredrikstad

Anne Grethe Skjelbred

69 38 13 13
anneskj@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Annette Bjerknes

annettebj@viken.no
Faglærer
Bjørkelangen
Fredrikstad

Christian Andre Solberg Grundekjøn

christiag@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Elin Marie Pedersen

69 38 13 13
elinpe@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Grethe O. Bakkevold

69 38 13 13
gretheba@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Hilde Hertzenberg

69 38 13 12
hildeher@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Hilde Lunde Bjørkeng

hildebjo@viken.no
Faglærer Fredrikstad og Kvam
Fredrikstad

Maria Blomberg

mariabl@viken.no
Faglærer Ambulansefag
Fredrikstad

Marianne Riis

mariannrii@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Marie T. Odsbu

69 38 13 13
marieo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

May Britt Løkenhagen

69 38 13 12
maylo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Mina Nayee

69 38 13 12
minana@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Tone Marita Eide

69 38 13 06
toneei@viken.no
Praksiskoordinator
Fredrikstad

Yngve Haugen

yngvehau@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Oppvekstfag

Inger Cecilie H. Grønnerød

69 38 13 12
ingergro@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Ledelse-, økonomi- og markedsføringsfag

Halvor Dahlberg

halvord@viken.no
Fredrikstad

Anders Jarlsby

69 38 13 35
andersja@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Heidi Gamlesanne

69 38 13 31 / 95 40 26 67
heidig@viken.no
Faglærer ledelsesfag
Fredrikstad

Marita Stene Pettersen

92841854
maritape@viken.no
Prosjektleder firsørfag
Fredrikstad

Sylvia Weddegjerde

Faglærer
Fredrikstad

Realfag

Anne Helen Reymert

69 38 13 17
annerey@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Teknikk og industriell produksjon – TIP fag

Geir A. Moum

69 38 13 16
geirmo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Morten N. Hovde

69 38 13 16
mortenho@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Yrkesrettet kommunikasjons fag

Marianne Løvli

69 38 13 14
mariannelo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Mette Søvik

69 38 13 14
metteso@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Kjemifag

Lillemor Gundersen

69 38 13 18
lillemorg@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Magne Løvig

magnel@viken.no
Faglærer (vikar)
Fredrikstad

Marit Tømmerås

maritto@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Rene Olsen

69 38 13 18
reneo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad