Velg Kategori:

Ansatte

Sentral ledelse

Prorektor FiV Øst

Ketil Solbakke

Sentral ledelse
Lokal ledelse Fredrikstad
+47 959 11 303

Konseptutvikling og internasjonalisering

Prosjektleder

Helene Karin Mallasvik

Konseptutvikling og internasjonalisering
+47 69 38 13 00
Prosjektleder

Marita Stene Pettersen

Konseptutvikling og internasjonalisering
+47 928 41 854
Prosjektleder

Mette Wangberg Storhaug

Konseptutvikling og internasjonalisering

Marked- og kommunikasjon

Innovasjon og markedsleder

Christina Bang-Olsen

Marked- og kommunikasjon
+47 908 22 263
Kommunikasjonsansvarlig

Eileen Bergstrøm

Marked- og kommunikasjon
+47 900 66 387

Kvalitetsstyring og tilsyn

Kvalitetskoordinator FiV Øst

Line Helene Fensbekk Jensen

Kvalitetsstyring og tilsyn
+47 472 93 621

Lokal ledelse Fredrikstad

Utdanningsleder helse, oppvekst og ledelsesfag

Fredrik Rene Hæren

Lokal ledelse Fredrikstad
+47 482 70 177
Prorektor FiV Øst

Ketil Solbakke

Sentral ledelse
Lokal ledelse Fredrikstad
+47 959 11 303
HR- og administrasjonsleder

Njål Sjølie

Lokal ledelse Fredrikstad
Utdanningsleder TIP/Kjemi

Ole Kristian Thoresen

Lokal ledelse Fredrikstad
+47 924 22 092
Utdanningsleder Bygg/BIM/Elektro

Tommy K. Moen

Lokal ledelse Fredrikstad
+47 918 10 203

Administrasjon

Studiekoordinator tekniske fag

Erik Nordgård

Administrasjon
+47 476 53 558
Administrasjonskonsulent

Erik Stordahl

Administrasjon
+47 958 98 097
Resepsjon, kontormedarbeider

Hanne Moen

Administrasjon
+47 69 38 13 00
Studiekoordinator helse oppvekst og ledelse

Hilde Molund

Administrasjon
+47 951 769 23
Eksamenskoordinator

Ida Lutnæs

Administrasjon
+47 468 14 414
Resepsjon/ administrasjon

Jeanette Kristiansen

Administrasjon
+47 69 38 13 00
Administrasjonskonsulent

Karoline Dilling Broks

Administrasjon
+47 918 94 624
Praksis og ferdighetskoordinator Helse og oppvekst

Nina Manov

Administrasjon
+47 995 59 205
Studentadministrasjon

Sissel Annett Myklebust

Administrasjon
+47 483 84 746
Administrasjonskonsulent

Stefan Staniskovic

Administrasjon
+47 944 27 371

IKT- pedagogisk ansvarlig

Faglærer / IKT- pedagogisk ansvarlig

Tom Erik Kjøniksen

IKT- pedagogisk ansvarlig
+47 69 38 13 10

Studentveileder

Studentveileder

Anita Magnor Bjerk

Studentveileder