Ansatte

Sentral ledelse

Ketil Solbakke

+47 959 11 303
ketils@viken.no
Prorektor FiV Øst
Fredrikstad

Konseptutvikling og internasjonalisering

Helene Karin Mallasvik

+47 69 38 13 00
helenemal@viken.no
Prosjektleder
Fredrikstad

Marita Stene Pettersen

+47 928 41 854
maritape@viken.no
Prosjektleder
Fredrikstad

Mette Wangberg Storhaug

mettesto@viken.no
Prosjektleder
Fredrikstad

Marked- og kommunikasjon

Christina Bang-Olsen

+47 908 22 263
christinab@viken.no
Innovasjon og markedsleder
Fredrikstad

Eileen Bergstrøm

+47 900 66 387
eileenbe@viken.no
Kommunikasjonsansvarlig
Fredrikstad

Kvalitetsstyring og tilsyn

Line Helene Fensbekk Jensen

+47 472 93 621
lineje@viken.no
Kvalitetskoordinator FiV Øst
Fredrikstad

Lokal ledelse Fredrikstad

Fredrik Rene Hæren

+47 482 70 177
fredrikha@viken.no
Utdanningsleder helse, oppvekst og ledelsesfag
Fredrikstad

Ketil Solbakke

+47 959 11 303
ketils@viken.no
Prorektor FiV Øst
Fredrikstad

Njål Sjølie

njals@viken.no
HR- og administrasjonsleder
Fredrikstad

Ole Kristian Thoresen

+47 924 22 092
oletho@viken.no
Utdanningsleder TIP/Kjemi
Fredrikstad

Tommy K. Moen

+47 918 10 203
tommym@viken.no
Utdanningsleder Bygg/BIM/Elektro
Fredrikstad

Administrasjon

Erik Nordgård

+47 476 53 558
eriknor@viken.no
Studiekoordinator tekniske fag
Fredrikstad

Erik Stordahl

+47 958 98 097
erikstord@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Hanne Moen

+47 69 38 13 00
hannemo@viken.no
Resepsjon, kontormedarbeider
Fredrikstad

Hilde Molund

+47 951 769 23
hildemol@viken.no
Studiekoordinator helse oppvekst og ledelse
Fredrikstad

Ida Lutnæs

+47 468 14 414
idalut@viken.no
Eksamenskoordinator
Fredrikstad

Jeanette Kristiansen

+47 69 38 13 00
jeanettkr@afk.no
Resepsjon/ administrasjon
Fredrikstad

Karoline Dilling Broks

+47 918 94 624
karolinedb@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Nina Manov

+47 995 59 205
ninelam@viken.no
Praksis og ferdighetskoordinator Helse og oppvekst
Fredrikstad

Sissel Annett Myklebust

+47 483 84 746
sisselmy@viken.no
Studentadministrasjon
Fredrikstad

Stefan Staniskovic

+47 944 27 371
stefas@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

IKT- pedagogisk ansvarlig

Tom Erik Kjøniksen

+47 69 38 13 10
tomk@viken.no
Faglærer / IKT- pedagogisk ansvarlig
Fredrikstad

Studentveileder

Anita Magnor Bjerk

anitabje@viken.no
Studentveileder
Fredrikstad