Ansatte

Sentral ledelse

Nils Ivar Pedersen

32 30 33 01
nilspe@viken.no
Prorektor/Daglig Leder
Kongsberg

Lokal ledelse Kongsberg

Gunn-Marit Storum

gunnmarits@viken.no
Utdanningsleder fellesfag/bygg/anlegg
Kongsberg

Jonny Pettersen

31 00 73 23
jonnyp@viken.no
Utviklingsleder
Kongsberg

Nils Ivar Pedersen

32 30 33 01
nilspe@viken.no
Prorektor/Daglig Leder
Kongsberg

Per Anton Hansen

31 00 73 27
perhans@viken.no
Utdanningsleder TIP og elektro
Kongsberg

Stine Hvila Lind

31 00 73 32
stinel@viken.no
Fagleder for utdanningskvalitet
Kongsberg

Administrasjon

Ann-Kristin Bredal-Thorsen Torstensen

32 30 33 02
annkristit@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Beate Calleja

31 00 73 25 / 90 76 84 95
beatec@viken.no
Studiekoordinator TIP og Elektro
Kongsberg

Fredrik Rene Uthaug Wold

fredrikrw@viken.no
Studiekoordinator Bygg og anlegg
Kongsberg

Helene Karin Mallasvik

helenemal@viken.no
Fagleder undervisning
Kongsberg

Kathrine Grønli

kathrinegr@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Kim E. Sembsmoen

31 00 73 30
kimse@viken.no
Arbeids-/tilsynsleder
Kongsberg

Liv Ildrid Foss

31 00 73 24
livfo@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Marte Gustavsen Ødegården

47482223 / 32 30 33 03
marteod@viken.no
Studiekoordinator EVU/data
Kongsberg

Olga K. Mathisen

31 00 73 28
olgam@viken.no
Konsulent
Kongsberg

Tommy E. Hvidsten

31 00 73 26
tommyhv@viken.no
Fagleder undervisning
Kongsberg

Tonje Elisabeth Ristvedt

31 00 73 31
tonjeri@viken.no
Prosjektkoordinator
Kongsberg

Bygg- og anleggsfag

Håkon Rødseth

hakonrod@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Jermund Indrevoll

31 00 73 57
jermundi@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Odd Arve Jensen

31 00 73 34
oddje@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Terje Løvgreen Jenssen

31 00 73 35
terjej@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Tom Roger Svendsrud

31 00 73 56
tomsve@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Tom Witsø

31 00 73 38
tomwi@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Vibeche Grødum Dahlskås

vibeched@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Bygnings-Informasjons-Modellering - BIM fag

Pål Syversen

31 00 73 51
palsy@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Simen Nicolai Foyn

simenfoy@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Datateknikk

Dragan Pecenkovic

draganp@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Rasmus Trovåg

rasmust@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Elektrofag

Atle Seljestad

atlese@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Dragan Pecenkovic

draganp@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Edvin Slåttlid

31 00 73 39
edvinsl@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Erik Westgaard

erikwe@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Håkon Teigen Røed

hakonroe@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Hans Christian Hess

31 00 73 58
hanshes@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Hjørtur Dramdal Jonsson

48 28 59 02
hjorturj@viken.no
Lab-ingeniør
Kongsberg

Jan Urban Vesterlund

31 00 73 47
janv@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Kjell Kristian Levorsen

kjellle@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Kristian Svinterud Sørebø

kristianss@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Oyvind Aasen

31 00 73 42
oyvindaa@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Rasmus Trovåg

rasmust@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Svein Arne Johannessen

31 00 73 33
sveinj@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Ledelse-, økonomi- og markedsføringsfag

Anette Uchermann Røed

31 00 73 52
anetteroe@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Geir Wefring Høistad

geirho@viken.no
Faglærer
Geilo
Kongsberg

Inger Lillian Solbakk

31 00 73 48
ingersol@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Liv Sandaroe

31 00 73 49
livsan@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Mona Elisabeth Wahl Landholm

monaland@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Rita Jorun Fridfeldt

ritaf@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Vibeche Grødum Dahlskås

vibeched@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Realfag

Karina Gjerde

karinagj@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Paul Egil Eidem

31 00 73 43
paule@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Sigmund Sundfør

sigmundsu@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Teknikk og industriell produksjon – TIP fag

Andreas Slaaen Hernandez

andreassh@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Atle Seljestad

atlese@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Endre Fosso Jamtveit

31 00 73 41
endrej@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Fredrik Skårdalsmo

31 00 73 40
fredriksk@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Håkon Teigen Røed

hakonroe@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Hjørtur Dramdal Jonsson

48 28 59 02
hjorturj@viken.no
Lab-ingeniør
Kongsberg

Jo Vego

31 00 73 37
jove@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Jon Martin Siggerud

jonsig@viken.no
Faglærer (vikar)
Kongsberg

Kåre Særen

31 00 73 54
karesa@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Kjell Kristian Levorsen

kjellle@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Kristian Martnes

31 00 73 44
kristianma@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Kristian Svinterud Sørebø

kristianss@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Lars Harald Heggen

31 00 73 33
larsheg@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Ole Martin Horne

31 00 73 45
oleho@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Rasmus Trovåg

rasmust@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Sadif Vibeke Gilani

sadifg@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Yrkesrettet kommunikasjons fag

Åste Kristine Sandvik Hammer

asteh@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Christina Fjellstad

christinaf@viken.no
Faglærer
Kongsberg

David Mcclenaghan

davidm@viken.no
Faglærer
Kongsberg

Praktisk lederutdanning

Maria Sybil Basseberg

mariabes@viken.no
Faglærer
Kongsberg