Bilteknikk

Uten bilen stopper Norge, uansett energikilde. Bilindustrien er inne i en kraftig utvikling, kravene til teknisk standard og vedlikehold øker, og det samme gjør bilbransjens etterspørsel etter kompetanse. Med dette nettstudiet kan du bli administrativ leder eller verkstedsleder.
Søk her!


Høyere krav til teknisk standard på kjøretøyene våre betyr mer arbeid for bilverkstedene og større behov for mer kvalifisert personell og ledelse. Bilfag, elektrofag, planlegging, ledelse, logistikk og verksteddrift står sentralt i studiet. I tillegg får du kunnskaper innen økonomi og markedsføring. Bilteknikk gir deg både generell kompetanse i bilfag og en generell teknisk utdanning som verkstedbransjen trenger. Offentlige etater, som f.eks Biltilsynet, har også behov for teknisk personell, og du kan også bli lærer i yrkesfag på videregående skole.  

Neste oppstart: Høst 2024

NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023. Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024. 
 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av tolv emner som gir til sammen 120 studiepoeng: Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Lokalt valgte emner  
5. Kjemi og miljø 
6., Prosjekt og kvalitetsstyring  
7. Lokal tilpasning ledelsesemne  
8. Grunnlagsemne 
9. Verksteddrift og logistikk m/faglig ledelse
10. Bilteknikk m/faglig ledelse
11. Lokal tilpasning/fordypning
12. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Biltekniker med fagbrev tilfredsstiller kompetansekravene til både teknisk og administrativ leder i en bilbedrift eller jobb ved Statens Vegvesen -biltilsynet. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Godkjente fagbrev

 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Avionikerfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Billakkererfaget
 • Bilskadefaget
 • Chassispåbyggerfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Elektrikerfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Hjulutrustningsfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Motormannfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Motorsykkelfaget
 • Reservedelsfaget
 • Togelektrikerfaget

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Studiet kvalifiserer til mesterbrev.

Studenter med fag- eller svennebrev kan etter gitte forutsetninger søke om mesterbrev ved Mesterbrevsnemnda.  

Forutsetninger for å søke mesterbrev er at dette studiet ved Fagskolen i Viken må være fullført og bestått, og at alle emner må være bestått med karakteren D eller bedre. Unntatt fra karakterkravet er emnene yrkesrettet realfagsemner, kommunikasjon og lokalt valgte emner. I emner hvor det er avlagt eksamen, er det eksamenskarakteren som teller. NB! Mesterbrevsordningen gjelder kun for studentene som har fått opptak ved Fagskolen i Viken på fag- eller svennebrev. Mesterbrevsordningen gjelder altså ikke for realkompetansesøkere.

Les mer om mesterkvalifikasjonene