Matteknikk

Næringsmiddelindustrien trenger flere fagfolk med kompetanse på trygg matproduksjon – fra råvare til ferdigvare. Har du bakgrunn fra matfag eller restaurantfag, kan dette studiet gi deg nye jobbmuligheter – på laboratorier, med produktutvikling, HMS og kvalitetsarbeid – eller innen salg av utstyr til industrien.
Søk her!
Student på laberatorie

Dette studiet vil øke din kompetanse innen råvarer, mikrobiologi og matkjemi, laboratoriearbeid og kvalitetskrav ved produksjon av næringsmidler. Studiet passer spesielt godt til deg med restaurant- og matfag eller deg som jobber i næringsmiddelindustrien og ønsker mer formell kompetanse eller har lederambisjoner.

Neste oppstart: Høst 2024


NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023. Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024. 
 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er praktisk lagt opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning og laboratoriearbeid. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter, gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter som også bidrar med gjesteforelesere og bedriftsbesøk.

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 
Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 4. Innledende kjemi 
 5. Generell kjemiprosess 
 6. Kjemi og mikrobiologi i mat med faglig ledelse 
 7. Trygg matproduksjon med faglig ledelse 
 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering med faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt  

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir tittelen fagskoleingeniør, og du vil finne de fleste jobbene i matindustrien: I laboratorier, med produktutvikling, innen HMS, med kvalitetssystemer, som hygienerådgiver, eller med salg av næringsmiddelutstyr. Studiet gir også grunnlag for å bli yrkesfaglærer og til å ta mesterbrev.

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak 

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller 

b) Søkere som ikke fyller kravene a og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

 

Godkjente fagbrev

 • Akvakulturfaget
 • Bakerfaget
 • Butikkslakterfaget
 • Ernæringskokkfaget
 • Ferskvarehandlerfaget
 • Fiske og fangst
 • Gartnerfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Institusjonskokkfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kjøttskjærerfaget
 • Kokkfaget
 • Konditorfaget
 • Landbruk
 • Pølsemakerfaget
 • Reindriftsfaget
 • Servitørfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Sjømatproduksjon
 • Slakterfaget

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Studiet kvalifiserer til Mesterbrev

Studenter med fag- eller svennebrev kan etter gitte forutsetninger søke om mesterbrev ved Mesterbrevsnemnda.  

Forutsetninger for å søke mesterbrev er at dette studiet ved Fagskolen i Viken må være fullført og bestått, og at alle emner må være bestått med karakteren D eller bedre. Unntatt fra karakterkravet er emnene yrkesrettet realfagsemner, kommunikasjon og lokalt valgte emner. I emner hvor det er avlagt eksamen, er det eksamenskarakteren som teller. NB! Mesterbrevsordningen gjelder kun for studentene som har fått opptak ved Fagskolen i Viken på fag- eller svennebrev. Mesterbrevsordningen gjelder altså ikke for realkompetansesøkere.

Les mer om mesterkvalifikasjonene