Matteknikk

Næringsmiddelindustrien trenger flere fagfolk med kompetanse på trygg matproduksjon – fra råvare til ferdigvare. Har du bakgrunn fra matfag eller restaurantfag, kan dette studiet gi deg nye jobbmuligheter – på laboratorier, med produktutvikling, HMS og kvalitetsarbeid – eller innen salg av utstyr til industrien.

Dette studiet vil øke din kompetanse innen råvarer, mikrobiologi og matkjemi, laboratoriearbeid og kvalitetskrav ved produksjon av næringsmidler. Studiet passer spesielt godt til deg med restaurant- og matfag eller deg som jobber i næringsmiddelindustrien og ønsker mer formell kompetanse eller har lederambisjoner.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak 

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller 

b) Søkere som ikke fyller kravene a og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

 • Bakerfaget
 • Butikkslakterfaget
 • Ernæringskokkfaget
 • Ferskvarehandlerfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Institusjonskokkfaget
 • Kjøttskjærerfaget
 • Kokkfaget
 • Konditorfaget
 • Pølsemakerfaget
 • Servitørfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Sjømatproduksjon
 • Slakterfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er praktisk lagt opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning og laboratoriearbeid. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter, gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter som også bidrar med gjesteforelesere og bedriftsbesøk.

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 
Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 4. Innledende kjemi 
 5. Generell kjemiprosess 
 6. Kjemi og mikrobiologi i mat med faglig ledelse 
 7. Trygg matproduksjon med faglig ledelse 
 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering med faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt  

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir tittelen fagskoleingeniør, og du vil finne de fleste jobbene i matindustrien: I laboratorier, med produktutvikling, innen HMS, med kvalitetssystemer, som hygienerådgiver, eller med salg av næringsmiddelutstyr. Studiet gir også grunnlag for å bli yrkesfaglærer og til å ta mesterbrev.

Studiekostnad

De aller fleste utdanninger hos oss våre studier gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

På nettstudier med samlinger tilkommer et særutlegg for studiet, i tillegg til en årlig studieavgift. Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. 

Les mer om studiekostnader.

Informasjon med forbehold om trykkfeil.